Aalborg

En nødvendig viden

Fem organisationer underviser nye iværksættere

Maiken Jakobsen, Søren Nielsen og Peter Christiansen i samtale med advokat Hans Peter Strovang, Advokatfirmaet Dahl i Aalborg, og reg. revisor Troels Ifversen fra Revision Limfjord onsdag aften på iværksætterkursets næstsidste aften. Foto: Christina Larsen

Maiken Jakobsen, Søren Nielsen og Peter Christiansen i samtale med advokat Hans Peter Strovang, Advokatfirmaet Dahl i Aalborg, og reg. revisor Troels Ifversen fra Revision Limfjord onsdag aften på iværksætterkursets næstsidste aften. Foto: Christina Larsen

Erhvervsrådene i Thy og Mors, EUC Nordvest kursuscenter, Væksthus Nordjylland og Nordjylland Erhvervsakademi har siden den 27. februar under ledelse af Infolink afviklet kurser for kommende iværksættere fra Thy og Mors. Kurset er døbt iværksætteruddannelse, og er bygget op over fire trin. Det 1. trin begyndte den 27. februar og slutter den 16. april, og har omfattet syv kursusaftener. Trin 2 kommer til at bestå af 11 aftener, mens det endnu ikke er planlagt, hvor mange kursusaftener trin 3 og 4 skal omfatte.
  • Læs mere i Thisted Dagblads fredagsudgave