En noget fri gendigtning

KRIFA:A-kasseleder i 3F Aalborg, Anders Rasmussen, er ude i en noget fri gendigtning af de holdninger, vi i Kristelig Fagbevægelse har været fremme med i NORDJYSKE den seneste tid vedrørende en reform af dagpengesystemet. Således skriver han (28.10.), at vi vil graduere dagpengesatsen, så den til sidst ender på niveau med kontanthjælpen. Lad mig slå fast, at Kristelig Fagbevægelse på ingen måde ønsker at reducere dagpengesatsen til kontanthjælpsniveau. Tværtimod, så skrev jeg, at ”dagpengesystemet skal naturligvis fortsat være en ordning, som sikrer den enkelte en rimelig grad af kompensation i forhold til den hidtidige løn. For os at se, er det således langt mere hensigtsmæssigt at se nærmere på kompensationsgraden, end på dagpengeperiodens længde”. Endelig skriver Anders Rasmussen også, at indlæg fra Kristelig Fagbevægelse her i NORDJYSKE mest af alt ligner en reklamekampagne for vores tilbud om karriererådgivning. Det kan Anders Rasmussen til gengæld have helt ret i, vi er nemlig stolte og glade for, at 70 pct. af de medlemmer, vi holder karriererådgivningssamtaler med, aldrig når at blive ledige, men kan gå direkte ud i et nyt job.