En nordjysk Bjørn lægger kræfter i motorfabrik

35-årig kapacitet på erhvervslivets stjernehimmel pakker historien ned og styrer mod ny udvikling og resultater

FREDERIKSHAVN:Hylderne i det store reolsystem fra gulv til loft står gabende tomme bortset fra en hastigt parkeret klynge kongelige porcelænfigurer og askebægre, der gennem tiderne har fundet vej til direktionslokalet i den røde bygning på Niels Juelsvej. Åbenbaringen af reolens og vægpanelernes stærkt gulnede fyrretræ sammen med det gamle mahogni-skrivebord, de slidte lædermøbler og billederne af et ungt regentpar på væggen, ville få enhver indretningsarkitekt til at udbryde: Her trænger virkelig til at ske noget. Kontoret, ikke meget større end et teenage-værelse, og et endnu mindre forkontor, har bestemt ikke slidt på MAN B&W Diesel's økonomi, så meget kan konstateres. En lille modernisering, med tryk på "lille" vil der da nok også ske, medgiver nyeste indvåner, Lars Bonderup Bjørn. Oprydningen på egne hylder for alt, hvad der gennem år-tier havde hobet sig op af gamle "annual reports" og andet historisk arvegods, synes næsten symbolsk for den kraftige ommøblering Lars Bonderup Bjørn har stillet skarpt ind på hele vejen rundt i virksomheden. En tung dreng Med et Curriculum Vitae af imponerende omfang, sine kun 35 år til trods, har han allerede huseret på en del såvel bonede som rå fabriksgulve, og hvor længe adressen hedder Niels Juelsvej for en virksomhedsleder, der i vide erhvervskredse tillægges så stort talent, at han forventes at ville gå hele vejen til tops, har Lars Bonderup Bjørn selv denne bemærkning til: - Ved ansættelsen blev jeg spurgt, om jeg var villig til at være her længe, og det sagde jeg ja til. Det er en spændende virksomhed, og jeg er her så længe, der er udvikling, og jeg kan være med til at skabe udvikling. Omvendt er Lars Bonderup Bjørn også på det rene med, at hvis han ikke evner at skabe de resultater, virksomhedens tyske ejere efterspørger, så kommer der nok en anden direktør i stedet for ham. At MAN B&W's motorproduktion i Danmark på grund af for lille indtjening gennem længere tid har fået oppriorteret bevågenhed i Augsburg kan foruden beslutningen om at lukke Holeby ned og samle aktiviteterne i Frederikshavn også ses på anden vis. Som chef for den danske firetakts-forretningsenhed er Lars Bonderup Bjørn ansat med direkte reference til underdirektøren i MAN B&W Diesel Group, Stefan Spindler, hvor forgængeren refererede til den tyske ledelse på et lavere niveau. Den tyske familie Den tyske ejer har somme tider lokalt været fremstillet som lidt i retning af "den store stygge ulv" , men Lars Bonderup Bjørn har sin egen opfattelse. - Måske har det lidt været gældende tidligere, at man ventede på Augsburg. Men ledelsen har været meget lydhør over det, jeg har bragt op, bl.a. omkring de uklarheder, der var omkring Holeby i den proces, vi står i, og hvor der har været fokuseret meget på selve produktionen. - Selvfølgelig er der en forskel på lederstilen i Danmark og Tyskland, men man skal ikke glemme, at en meget stor del af MAN B&W's virksomhed, omkring 40 pct., ligger i Danmark, og hvor det hele tiden handler om at være konkurrencedygtige, så vi ikke bringer os i den dialog, om vi skal være her, eller ikke være her, siger Lars Bonderup Bjørn. Efter forslag fra ham bevares således et kompetancecenter med markedsføringsaktiviteter, konstruktion og service i Holeby, for at sikre, at kompetancer ikke lige så stille siver ud af virksomheden, hvis en flytning af arbejdspladserne nordpå hænger uafklaret i luften. Frem til næste sommer, hvor produktionen i Holeby ventes fuldt indkørt i Frederikshavn, vil Lars Bonderup Bjørn dele sin tid mellem de to fabrikker, og måske med lille overvægt i Holeby, eftersom det er her, de svære problemstillinger vil være i flytningsfasen. Klar tale Hans indtog i MAN B&W Diesel den 15. juni har budt på hektisk travlhed og lav profil til at starte med. Men medarbejderne har da i samlet flok allerede oplevet ham flere gange. Den ny direktør har lagt et højt informationsniveau, og i Frederikshavn har man noteret sig en ny chef, der melder klart og tydeligt ud, hvad han vil have, men som samtidig er åben for en dialog. Den nu tidligere eksterne lektor i international økonomi og ledelse ved universiteterne i Aalborg og Aarhus, sideløbende med ledelsesposterne i Aalborg Industries og siden konsulentvirksomheden på bestyrelsesniveau i en stribe virksomheder, fører sig ikke frem på skolemester-facon. - Tværtimod stiller jeg mange spørgsmål og kræver, at alle er meget aktive i "timen", siger Lars Bonderup Bjørn, der da også synes, at han blev mødt med "utrolig mange og konstruktive spørgsmål", da han i mandags for samtlige medarbejdere fremlagde den grydeklare restruktureringsplan med de seks nye profitcentre, som virksomheden nu deles op i. Naturlig skepsis - Som ny bliver man da mødt med naturlig skepsis. Hvad vil starutten? Men jeg tror samtidig, at medarbejderne har kunnet se, at der skulle gøres noget, konkluderer Lars Bonderup Bjørn. Arbejdsdagene med restrukturering og med at skabe resultatforbedringer i en tid med rekordstor ordrebeholdning bliver lange, men bekymrer ikke. - Arbejdet er også hobbyen, pointerer Lars Bonderup Bjørn, der af øvrige interesser holder sig til den stilfærdige, men for både sjæl og legeme opbyggelige østlige motionsform tai-chi, der kan dyrkes hvorsomhelst og nårsomhelst, samt til lidt musikalsk udfoldelse ved klaveret. Øverst på privatlivets hitliste står hjemmet i Støvring med ægtefællen Lise-Lotte Bjørn, der er advokatsekretær, og småbørnene Anne-Sofie og Asger.