Lokalpolitik

En ny ejerforening på Øster Hurup Havn bliver født

De nye vedtægter for havneforeningen står på dagsordenen til næste byrådsmøde

Havnen i Øster Hurup består ikke længere kun af fiskere og bådejere. I september var der rejsegilde på de nye boliger, og dermed mener Hadsund Kommune, at der også er brug for en ny ejerforening på havnen. arkivfoto: michael koch

Havnen i Øster Hurup består ikke længere kun af fiskere og bådejere. I september var der rejsegilde på de nye boliger, og dermed mener Hadsund Kommune, at der også er brug for en ny ejerforening på havnen. arkivfoto: michael koch

ØSTER HURUP: Politikerne i Hadsund Kommune besluttede i eftersommeren at tiden var inde til en ny driftsform af Øster Hurup Havn. Argumentet var, at med de 36 nye boliger på havneområdet, så ville havnen ikke længere kun bestå af fiskere og bådejere. Derfor blev teknisk forvaltning bedt om at komme med forslag til en ny form for drift af havnen. Det har de nu gjort, og forslaget har været behandlet af både Udvalget for Teknik og Miljø samt af Økonomiudvalget. På torsdag 14. december bliver det så Hadsund Byråd, som skal se på sagen. Forslaget, som er det første skridt mod fødslen af en ny ejerforening på Øster Hurup Havn, er en række vedtægter for den nye forening. Vedtægterne er lavet i samarbejde med Kommunernes Revision, og foreningen får navnet ”Havnen”. Ifølge vedtægterne består ”Havnen” af repræsentanter fra havnens private boligejere, fiskerihavnen/bådlauget, erhvervsdrivende samt Mariagerfjord Kommune. I første omgang lød forslaget på, at bestyrelsen skulle bestå af to repræsentanter fra hver af de fire parter: altså to fra boligejerne, to frafiskerihavnen/bådlauget, to fra de erhvervsdrivende samt to fra kommunen. Men Udvalget for Teknik og Miljø fandt ikke, at det var rimeligt, og foreslog derfor, at bestyrelsen skal består af fire repræsentanter fra fiskerihavnen/bådelauget i stedet for to. De øvrige repræsentanter i bestyrelsen bliver så to fra kommunen, en fra erhvervsvirksomhederne og en fra grundejerforeningen. Dette forslag fandt også Økonomiudvalget var megte fornuftigt. - Det var en god ændring, som man politisk besluttede i Udvalget for Teknik og Miljø. Det kan man næsten rose dem for her på falderebet, lød det fra formanden for Økonomiudvalget, Karl Christensen, (S) som nu sammen med resten af udvalget sender forslaget til i vedtægterne videre til godkendelse i byrådet. Derpå skal vedtægterne til høring hos henholdsvis den nyetablerede grundejerforening, fiskeri- og havneforeningen samt erhvervsvirksomhederne på havnen. De berørte parter har så fire uger til at melde tilbage. Det er planen, at ”Havnen” i fremtiden skal stå for den samlede drift og vedligeholdelse, og ”Havnen” er kommunens dialogpartner, når det gælder Øster Hurup Havn. Desuden skal den nuværende lejekontrakt mellem Foreningen Øster Hurup Fiskerihavn og Hadsund Kommune opsiges fra kommunens side og erstattes af en ny lejekontrakt snarest muligt mellem fiskerihavnen/bådelauget og Mariagerfjord Kommune.