Gandrup

En ny i brugerrådet

Der blev skiftet ud på en enkelt plads, da der i denne uge var valg til brugerrådet i Gandrup. Det skete på et velbesøgt Værested, hvor Gerda Brix blev nyvalgt i stedet for Mie Sørensen, der efter mere end 10 års arbejde i brugerrådet ønskede at takke af. De øvrige i det endnu ikke nykonstituerede brugerråd er Niels Pedersen, Svend Johansen, Erik Andersen, Asta Jensen, Ingeborg Christensen og Søren Nygaard Molehave.