En ny tamilsag?

I efteråret 2000 opdagede Told & Skat i Århus et hul i skattelovgivningen, som Nyrup-regeringen derfor besluttede sig til at lukke. Et lovforslag blev fremsat, men nåede ikke at blive vedtaget inden valget 20.11.2001. Da det blev genfremsat af Fogh-regeringen, var den bestemmelse, der skulle tætne hullet til skattefidusen, fjernet. For nylig kom det så frem, at TDC har udnyttet dette åbentstående hul til at skaffe sig et milliardfradrag. I den anledning stillede Jens Peter Vernersen (S), formand for Folketingets skatteudvalg, et spørgsmål til Anders Fogh om begrundelsen for skatteminister Sv. E. Hovmands (V) fjernelse af den bestemmelse, som kunne have hindret TDC's skattefidus. Men Fogh afviste denne "klapjagt". Der var "ingen holdepunkter for at påstå, at skatteministren bevidst holdt et hul åbent" (19.11.) - men hullet har været kendt i nu tre år. 24.11. foreslog Vernersen en uvildig undersøgelse. Fogh afviste fnysende dette forslag, indtil han 27.11. måtte erkende, at han havde givet Folketinget forkerte oplysninger. Nu kunne det pludseligt ikke gå hurtigt nok med en undersøgelse, som skatteborgerne skal betale, skønt sagen er krystalklar! Det er tankevækkende, at man nu har en sag som kaldes TDC-sagen, ligesom vi i sin tid havde en Tamil-sag. Tamil-sagen burde jo have heddet Ninn-Hansen sagen, eftersom han handlede lovstridigt, hvilket som bekendt kostede Schlüter-regeringen livet. Derfor bør den omhandlede sag kaldes Hovmand-sagen, eftersom TDCs direktør Henning Dyremose af Skatteministeriet fik grønt lys for sin milliard-skattespekulation. Per Thrysøe formand for Socialdemokratiet i Frederikshavn, Gudhjemvej 8, Frederikshavn, per_thrysoe@oncable.dk