En oase med hjerterum

LUKNINGSTRUET:Lige for øjeblikket er der en debat i Rebild kommune omkring Hellum Skoles eksistens. Dette vil jeg gerne kommentere. Jeg bor ikke selv i kommunen, har ingen børn på skolen eller har nogen direkte relationer til skolen. Derfor kunne man umiddelbart tro, at lukningen af skolen er ligegyldig for mig. Alligevel ønsker jeg at politikerne virkelig tænker på hvilke menneskelige konsekvenser det har at lukke Hellum skole. Værn om de små landsbyer og bevar de små skoler. Hellum skole har en stor plads i mit hjerte, fordi jeg selv har været elev på skolen fra børnehaveklassen til og med 7. klasse. Jeg husker min skolegang, i disse år, som en god drøm. Engagerede og fagligt dygtige lærer, overskuelige rammer, tryghed og en hyggelig atmosfære. Jeg har arbejdet som folkeskolelærer nu i 10 år. Jeg er selv lærer på en skole med 500 elever. Tæt på den skole, hvor jeg arbejder, er der en lille skole, der minder meget om Hellum skole. Jeg har indimellem oplevet, at nogen af vores børn ikke trives og derfor skifter hen til naboskolen, der er væsentligt mindre. Børnene er ofte lidt "skæve" og har brug for at gå på en lille skole med overskuelige rammer. Hvis de små skoler bliver lukket, er der faktisk mange børn der ikke får mulighed for at gå på en skole, hvor de trives godt. De skolelukninger, der foregår i øjeblikket, kommer politikerne til at fortryde. Politikerne sender med en skolelukning et signal om, at de først og fremmest tænker på ren økonomi. Menneskelige behov skeler de ikke til. De små landsbyer lukker og slukker i takt med skolelukningerne. Det er ikke engang sikkert, at man på lang sigt sparer penge ved at lukke skoler, idet der bliver brug for flere midler til de børn, der ikke trives på de store skoler. En "kvik" politiker kunne sikkert nemt finde på at sige: "I laver da bare en friskole". Så er vi fremme ved politikernes skjulte budskab om, at de ønsker forældrebetaling til at drive skoler. Et skjult budskab om privatisering af skoler. Det giver en social slagside, da alle forældre ikke har råd til at betale for deres børns skolegang. Desuden stiller en friskole også i højere grad krav til forældrene om at hjælpe til med at vedligeholde skolen. Det er ikke sikkert, at alle forældre har overskud til det. Lukning af Hellum Skole er lukning af en oase med hjerterum, menneskelig varme og fællesskab. Bevar derfor Hellum skole.