EMNER

En øl under kontrollerede forhold

FESTER:Der har i forbindelse med offentliggørelsen af ungdomsskolens og ungdomsrådets planer om fester i ungdomsskolen, hvor alkohol bliver tilladt, været en skepsis enkelte steder. Derfor vil jeg nu prøve at forklare hvad det rent faktisk er vi har i tankerne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år ikke drikker alkohol. Dette må jo betyde, at det er legalt for en ung over 16 år ikke skal, men må drikke alkohol. Det er da imidlertid også tilfældet, at der har været mange uheldige episoder omkring unge der ikke har kontrol over indtagelsen af alkohol. Derfor vil det være at fortrække med sundere alkoholvaner hos unge. Jeg mener personligt ikke, at forbud mod salg af alkohol til unge under 18år er en afgørende faktor for sundere alkoholvaner. Derimod mener jeg, at grænsen skal forblive hvor den er. For sundere alkoholvaner er efter min egen opfattelse at man indtager det med måde og under trygge rammer, og det er jo lige netop det vi forsøger at hjælpe til med ved dette forsøg, for det har jo altid været en kendsgerning, at mange unge drikker, uanset om det er legalt eller ej, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at man meget let at få serveret alkohol på næsten alle værtshuse, selv om man er i alderen under 18 år. Så dette forsøg er langt fra en opfordring til unge om at man bare skal indtage alkohol i store mængder, men tværtimod et tilbud om at man kan få lov at drikke under kontrollerede forhold, hvor man under ingen omstændigheder bliver, ladt i stikken, som man jo netop kan blive det på de lokale værtshuse, barer og diskoteker, men dette bliver aldrig tilfældet i ungdomsskolen.