Lokalpolitik

En ommer - igen

Tredje forslag til fordeling af haltilskud blev også forkastet

Hvordan skal halpuljen fordeles. Forslag et, to - og nu også forslag tre - er forkastet af politikerne. Arkivfoto

Hvordan skal halpuljen fordeles. Forslag et, to - og nu også forslag tre - er forkastet af politikerne. Arkivfoto

Endnu engang har politikerne i Fritids- og kulturudvalget forkastet forvaltningens forslag til fordeling af tilskudskroner til kommunens idrætshaller. Onsdag var udvalget samlet til ekstraordinært møde med det ene punkt på dagsordenen at få en ny fordelingsmodel vedtaget. I den forgangne uge forkastede udvalget de to første forslag fra forvaltningen. Begge forslag ville nemlig betyde et plus på kontoen til de tre store haller, mens fem små haller ville miste penge sammenlignet med 2011. Det samme var imidlertid tilfældet med det tredje forslag, der blev præsenteret for udvalget i onsdags. Øvelsen går ud på, at få fordelt besparelsen på 200.000 kroner - og sikre, at hallerne i Thise og Stenum får del i tilskudskronerne. Altså skal flere dele færre kroner. - Vi er enige om i udvalget, at alle haller skal bære besparelsen og udligningen, understreger formand for udvalget Eskild Sloth Andersen (S). - Så vi har igen bedt forvaltningen lave nye beregninger, og dem vil vi behandle på vores møde i januar, siger udvalgsformanden. Da tilskuddet omfatter tilskud for 2012, vil hallerne få udbetalt et aconto-beløb 1. januar, så de ikke kommer i akut pengenød, inden tilskudsmodellen bliver endelig vedtaget. Svære beregninger - Det er lidt kompliceret med beregningerne. Det ville selvfølgelig være let at sige, at hver hal betaler x-antal kroner, så regnestykket går op. Men vi skal have fundet en fordelingsnøgle, som vi kan bruge i årene frem over. Derfor skal vi have fundet ud af, hvilke parametre vi skal skrue på. - Vi er enige om, at vi skal betale det samme i halleje, uanset om det er timer i Thise, Asaa eller Dronninglund. Det eneste vi kan justere er hermed grundtilskud og lokalområdetilskud. Og jeg tror, vi er ved at have os sporet ind på en løsning - jeg er i hvert fald meget fortrøstningsfuld. Jeg tror, vi finder en løsning næste gang, så samtlige haller bærer udgifterne - samtidig får vi Thise og Stenum med i ordningen, som byrådet har besluttet, siger Eskild Sloth Andersen. Han understreger, at politikerne i udvalget snakker godt om tingene. - Vi er enige om, hvad vi skal opnå. Eskild Sloth Andersen har fået flere henvendelser fra hallernes repræsentanter i løbet af processen. - Når du skal finde en besparelse på 200.000 kroner samtidig med, at to haller skal have et økonomisk løft, skal vi jo finde pengene hos de øvrige haller. De store haller med flest brugere har argumenteret for større tilskud, idet de har størst udgifter til eksempelvis rengøring og slitage. - Jeg kan godt følge forvaltningens forslag, men jeg kan også se det fra de små hallers side - de små haller skal ikke bære byrden ene. Vi er i udvalget enige om, at alle skal bære byrden. Men det er klart, at når vi skal lave en besparelse, kan vi ikke gøre det uden, at nogen mærker det. Svømmehallerne i Hjallerup og Brønderslev bliver ikke berørt af besparelserne. - Vi er enige om, at svømmehallerne skal holdes fri, fordi der ligger en række usikre faktorer på energiområdet.