En overvejelse værd

MILJØ:Søren Schnack fra Venstre påstår i læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende 22. marts, at Preben Christensen og hans flertal i byrådet ønsker en afvikling af landbruget og mener ligefrem, at der er tale om betonsocialisme. Men måske var det virkelig en seriøs overvejelse værd? Vi øvrige skatteydere afleverer hvert år 8.300.000 kr. i støtte til landbrugserhvervet - svarende til knap 400.000 kr. i gennemsnit til hver landbrugsbedrift. Svineavlere, kvægbrugere og agerbrugere ville efter tilgængelige undersøgelser uden denne støtte udvise et negativt regnskab. Det eneste område, der uden denne støtte kunne overleve, er pelsdyravlen. Landbrugseksporten udgør 2 pct. af Danmarks eksport - mindre end modebranchen eller kultureksporten. Når man hertil lægger de skader og omkostninger det oppustede landbrug i øvrigt påfører samfundet med forurening og forgiftning af luften, åer, søer, fjorde og grundvand, var der måske - om ikke en afvikling - så dog en omlægning til en mere naturlig og fornuftig drift. Måske kunne der så ligefrem blive overskud til en smule dyrevelfærd. Det er i tiden moderne, især indenfor liberalistiske kredse, med benefitanalyser - fordele mod ulemper. Jeg vil have min tvivl, om landbruget kunne overleve en sådan analyse med et gunstigt resultat.