En påstand

Op til jul var debatsiderne fyldt med indlæg, der fortalte om det enormt stort antal fattige, som vi ifølge påstandene skulle have i dette land.

Det var nok naturligt, at indlæggene florerede på dette tidspunkt af året, hvor vi af følelsesmæssige grunde er nemme at forlede i vores hang til velgørenhed over for dem, der måtte have behov. Men at debatten fortsætter med uformindsket styrke, virker overraskende, når der er så lang tid til næste jul! Forskellene mellem indlæggene i 2008 og nu i januar 2009 viser da også en drejning: Hvor indlæggene i december fortrinsvis handlede om de mange påståede fattige og disses situation, drejer indlæggene sig nu primært om, hvem der politisk skulle være årsag til den påståede store fattighed. Og dét til stor skade for substansen. Påstået fattigdom kan vel ikke lastes et enkelt parti, det være sig S endsige V. Så er vi vist for langt ude i rabatten. Skal vi derfor ikke holde os til salig Grundtvig: "Thi da har vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt". Og det er netop, hvad vi har i dette dejlige land. Drevet det vidt! Carl Frede Haugaard Danmarksgade 24, 9900 Fr.havn