Lokalpolitik

En papirløs kommuneplan

Thisteds nye kommuneplan udkommer kun i en netbaseret version

Mellem 1500 og 2000 sider. Så meget vil den kommende kommuneplan for Thisted Kommune formentlig fylde - hvis den skulle udgives på tryk. Men det bliver den ikke. På linje med de fleste af landets andre kommuner har Thisted Kommune besluttet, at papirudgaver af dem slags planer hører fortiden til. Så kommuneplanen, der kommer i offentlig høring umiddelbart efter nytår, vil kun foreligge i en netbaseret udgave. En af årsagerne er, at det ville være temmelig bekosteligt at trykke det omfangsrige værk på papir. Men samtidig vil det heller ikke give så meget mening, siger planchef Jens Bach: - Det er jo et arbejdsredskab mere end et værk til at lægge på kaffebordet. Og desuden rummer planen en vigtig kortdel, som planens retningslinjer henviser til. Et tredje argument for ikke at bruge ressourcer på en papirudgave er, at den ikke vil kunne revideres løbende - sådan som det er tilfældet med den digitale version. Kommuneplanens tekstdel - på 3-400 sider - bliver dog printet i nogle få eksemplarer, som det vil være muligt at låne på bl.a. biblioteket, oplyser Jens Bach. Thisted Byråd ventes på tirsdag at give sin foreløbige godkendelse af planen. Herefter kommer den i offentlig høring fra 12. januar til 16. marts 2011. I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et enkelt borgermøde - og eventuelt flere, hvis der er stemning for det. - Det kan blive lidt tamt, hvis vi indkalder til flere møder, uden at der kommer særlig mange, siger Jens Bach.