Museer

EN PENGESAG]

]] ]Et museum skal have en tilskudsberettiget årsindtægt på mindst 1,2 mio. kr. for at komme i betragtning til en statsanerkendelse. ]] ]Try Museum og de lokalhistoriske arkiver har en tilskudsberettiget årsindtægt på 1,1 mio. kr. ]] ]De manglende 100.000 kr. vil museet nu have som øget driftstilskud af kommunen.]