Aalborg

En perle i fjorden

De havde tænkt på økonomien

AALBORG:En kunstig blomst. En levende skulptur. Et rigtigt multihus, hvor folk kommer og går - også på tidspunkter, når musikken ikke når de højeste nagler. Sådan hed det, da Aalborg Stiftstidende 25. marts 1987 præsenterede et forslag til det, der kunne være Aalborgs svar på operahuset i Sidney. Dt var fem fra byggefagene i Aalborg, der stod bag. Blandt dem arkitekt Calus Bonderup, dengang ansat på Jacob Blegvads Tegnestue. Prisen var 350 mio. kr. Dyrt dengang. Ja, men de havde også tænkt på finansieringen. Netop derfor havde de tegnet et musikhus med omliggende boliger, butikker og kontorer. Bygningerne, skulle være med til at betale for musik- og koncerthuset. Reelt ville der dengang kun blive tale om en årligt lejeudgift for kommunen på 12 mio. kr. Og tanken var, at huset skulle bygges ude i fjorden. Ifølge forslaget skulle musikhuset udgøre 5000 kvm ud af et samlet byggeareal på 35.000 kvm. Musikhuset skulle bygges på en sandø i fjorden ved Slotspladsen, hvor selve huset ragede 35 meter op over vandoverfladen, som et vartegn for byen. I projektet var der lagt stor vægt på at forbinde det ny fjordanlæg med byens centrale områder, hvor Nytorv tænktes anvendt som den afsluttende kerne. Hed det dengang. De fem samarbejdspartnere var foruden Claus Bonderup, også Henrik Stæhr fra Blegvads Tegnestue, samt entreprenør Finn Madsen, direktør Bent Jensen, Rasmussen & Stisager, og direktør Mogens Bo Knudsen, Studstrup & Østgaard.