Virksomhedsøkonomi

En perlerække af fallitboer

Fra storhed er der en lige - og uundgåelig - linje til fald, viser købmændenes historie

HADSUND: Fallit, rabundus, økonomisk nedtur, krak... Sproget rummer mange varianter af lige netop dette fænomen, og der blev brug for dem alle sammen, da Hadsund Egns Museum i går bød på en af sine udadrettede aktiviteter, en byvandring med tilhørende lokalhistorieundervisning. Uden alternativer til ordet "fallit" var guiderne Heino Wessel Hansen og museumsinspektør Lise Andersen nemlig hurtigt kommet til at lyde som ekkoer af sig selv. Emnet "Købmændenes Hadsund" handler nemlig om mindst lige så meget fald som storhed, fremgik det, efterhånden som turen gik fra havnen i Hadsund og op igennem Vestergade/Storegade, og den ene handels- og købmand blev hentet ud af glemslen. I kølvandet på den første rigtige storkøbmand i Hadsund, Sophus Gjerløff, som selv gik fallit, er der nemlig i løbet af knap 150 år fulgt en perlerække af andre fallenter - ganske vist først efter at de havde vokset sig store og mægtige, men alle - næsten alle - med den triste skæbne som udgang. Det fik undervejs en af deltagerne til at mumle, "og så gik han fallit", og også Lise Andersen syntes at være kørt en anelse træt i gentagelsen. I hvert fald undlod hun ikke at gøre et stort nummer ud af den undtagelse, der skal være fra en rigtig regel. Om Frederik Ludvig Krøger sagde hun således: - Tro det eller lad være: Han gik faktisk ikke fallit! Den overraskende oplysning fik lige lov at bundfælde sig hos deltagerne, inden hun tilføjede: - Han solgte nemlig, inden det kom så vidt. Samme Frederik Ludvig Krøger blev en mægtig mand med base i det, der i dag er Storegade 23-27, men som også omfattede arealet bagved, hvor Superbrugsen i dag holder til. Her var der dampmølle, på et tidspunkt, da den slags var et absolut særsyn i Danmark, savværk med tilhørende høvleri, kalkværk og meget mere. Det var i perioden 1873-1904. Da overtog Herman Skyum ejendommen, og i hans "regeringsår" blev de nuværende tre ejendomme opført. Kigger man efter, vil man kunne se, at førstesalen på nummer 23 og 27, i dag henholdsvis apoteket og guldsmed/optiker Bundgaard, er næsten ens. I løbet af det næsten to timer lange foredrag blev det til en sand hob af navne og årstal, som langt fra lader sig gengive. Allesammen ledsaget af beskrivelser med sans for detalje og glimt i øjet. Desværre til gavn for kun otte deltagere. - Men det er vi selv skyld i. For vi har glemt at annoncere det. Det er nu mest synd for dem, der ikke er her, lød det indledningsvist fra Lise Andersen, der ikke herefter lod sig mærke med det beskedne publikum. Var det småt med publikum, så var de fremmødte til gengæld entusiastiske. Der kom masser af stikord og supplerende oplysninger, og så fik guide-parret i øvrigt afgjort en indbyrdes tvist om, hvorvidt Storegade 28 har rummet en købmand Bach. Og med hensyn til deltagerantallet kan det tilføjes, at det faktisk var en fordel, at man ikke stod alt for langt fra hinanden. Turen blev i hvert fald en markant understregning af, hvor helt igennem fantastisk irriterende motorcykler, biler og især knallerter er, når de ikke er korrekt støjdæmpet.