En pizza nummer 27 leveres til hul 7

BRØNDERSLEV:"En pizza nummer 29 til hul 7". Dette kan blive virkelighed, hvis Brønderslev Golfklub ændrer køkkendriften. Golfklubbens køkken og restaurant måtte igen stå for skud. På dette års generalforsamling var det mest kvaliteten af den mad, der langes over disken, der oppe at vende. I fjor var det underskuddet på ca. 300.000 kr., der gav debat.det er nedbragt til 50.000 kr. Formanden, Jens Pontoppidan, sagde, at det ikke er for noget at regne på en omsætning på 1,4 mio. kr., og det fandt han acceptabelt. GeorgChristiansen sagde, at en klub, der satser på kvalitet ikke kan være sit køkken bekendt. - Der er ikke sket nogen fornyelse på menukortet, udover at der er kommet remoulade til fiskefiletterne, sagde han. GeorgChristiansen udtalte, at golfklubbens køkken endikke kan konkurrere med almindelige grillbarer i Brønderslev. -Prøv at tage på studietur til andre golfklubber, så kan I se, hvordan man gør dér, lød det fra Georg Christiansen, der understregede, at kritikken ikke er rettet mod personalet. Georg Boni stillede forslag om, at køkkenet bortforpagtes. Det advarede formand Jens Pontoppidan imod. -En forpagter skal have en check med, for at ville drive cafeteriet, og der vil blive stillet krav om, at der må leveres mad ud af huset eller arrangeres selskaber, sagde Jens Pontoppidan.På den måde kan golfklubbens medlemmer let komme i sidste række. Det var også oppe at vende at få mad udefra. Georg Boni trak sit forslag om at bortforpagte restauranten, efter at Jens Pontoppidan havde lovet at man i bestyrelsen vil bruge vinteren på at sætte fokus på køkkenet. - Der har været brugt mange kræfter - og i virkeligheden alt for mange kræfter - på at få køkkenets drift tilpasset en økonomi i balance. Jens Pontoppidan fortalte, at køkkenet har været styret i et samarbejde mellem køkkenet, et bestyrelsesudvalg på tre medlemmer samt forretningsføreren. -At bringe balance i køkkenets økonomi har krævet hårdhændethed i mange beslutninger. Blandt andet i relation til åbningstider. Vil man undgå underskud, er det nødvendigt at spare lønkroner dér, hvor der er meget lidt omsætning.