En plan, der haster

Mikael Klitgaard ønsker klima- og energiplan klar inden nytår.

Hvis det står til politikerne i Miljø- og teknikudvalget, skal Brønderslev Kommune hyre en konsulent, der kan lave en varme- energi og klimaplan for Brønderslev Kommune. Udvalget forventer, at en plan kan være klar inden udgangen af i år. - Vi vil gerne have arbejdet sat i værk nu, og vi mener, at vi skal bruge en ekstern konsulent. Det er et projekt, der kan gribe om sig, forudser udvalgsformand Mikael Klitgaard (V). - Målet med arbejdet er at finde alternative muligheder for energi, og her skal alle områder sammentænkes - så det er en lidt større proces. Prisen for en ekstern konsulent til opgaven er anslået til 300.000 kroner, og udvalget foreslår, at pengene hentes i den kommunale udviklingspulje. Sagen sendes fra Miljø- og teknikudvalget til Økonomiudvalget og herfra til byrådet, der skal sige endelig god for planen. - Vi snakker meget energi, og vi skal i gang. Vi skal have energi på dagsordenen, og få tingene til at ske. Vi skal være færdige i 2011 med planen. Det er nu, toget kører, og planen er for mig at se et hastearbejde. - Jeg vil godt understrege, at vi regner med et godt samarbejde med vores varmeværker i processen. Værkerne har allerede arbejdet med området, og det materiale de har lavet, skal indgå i planarbejdet, mener Mikael Klitgaard. Han vurderer, at de 300.000 kroner til planlægning kan være en god investering. - Og hvis vi skal gøre en forskel på miljøområdet, er vi nødt til at gøre et ordentligt forarbejde. - En gang imellem er vi nødt til at have visioner, og lige præcis på det her område har jeg en vision om, at vi i Brønderslev Kommune kan skabe arbejdspladser på klima-, energi og varmeområdet. Jeg håber også, at vi kan skabe samarbejde i offentlig og privat regi. Og så er målet, at vi kan frigøre os fra fossile brændstoffer på sigt. Vi må drøfte de konkrete handlinger, når vi har den færdige energiplan - og det her kan godt vise sig at være en rigtig, rigtig god investering i fremtiden. Mikael Klitgaard understreger, at der i udviklingspuljen er afsat penge til lignende formål. - Og de skal altså bruges til udvikling. På netop det her område har vi i vores kommune mulighed for at få mange aktører på banen - eksempelvis landbruget, der sukker efter mulighed for at drive forretning på energiområdet. Det ville også være dejligt, hvis rigtig mange borgere interesserede sig for området. - Vi skal have alle til at spille sammen. Jeg så for eksempel gerne husstandsvindmøller, solfangere på tagene og andre private energiinitiativer - jeg tror faktisk folk gerne vil noget på det her område, tilføjer Mikael Klitgaard.