EMNER

En positiv historie...

I en tid, hvor vi desværre kan konstatere overskridelser på omkring 40 mio. kr. på specialområdet, har det været nødvendigt at reducere disse overskridelser.

Helle Bak Andreasen.

Helle Bak Andreasen.

MEN vi beskæftiger os nu også somme tider med lidt mere positive toner. Liste T, Dansk Folkeparti og Venstre vedtog i budgettet for 2009 at afsætte 2 mio. kr. til ekstra rengøring hos vore ældre medborgere. Dette svarer til 15 minutters ekstra tid hver 14. dag. Vi fik denne budgetvedtagelse til orientering i socialudvalget – en rigtig positiv orientering, da dette tiltag naturligvis er blevet modtaget godt hos både brugere og personale. Vi prioriterer - også i budgetfasen - benhårdt hver en krone, så naturligvis var jeg glad for den tilbagemelding. Venstres medlemmer fik sagen sendt videre i kommunalbestyrelsen, med den tilføjelse, at nu udsender man et brev til de brugere, der er berettiget til rengøring, så ordningen hurtigst muligt kommer i gang hos alle. Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte naturligvis dette. Nu kan man derfor fortsat bruge det ekstra kvarter til at få pudset sit sølvtøj, få støvsuget sine møbler mv. Blot arbejdsmiljøloven er overholdt, kan man sammen med sin hjemmehjælper aftale, hvad tiden skal bruges til. Det synes jeg, er et kæmpeskridt i den rigtige retning med god dialog hjemmehjælper og bruger imellem, og mon så ikke der naturligvis opstår tilfredshed?. Det tror jeg! Fleksible løsninger til glæde og gavn for borgerne er nemlig altid et nøgleord, og det bliver til fulde opfyldt her. Se, det synes jeg er en positiv historie. Selv små tiltag kan nemlig være til stor hjælp og nytte. Af Helle Bak Andreasen, Kirkegade 32, Brovst, medlem af Jammerbugt Kommunes socialudvalg