Thisted

En prisværdig fond med rod i Thy

Kommentar af chefredaktør Hans Peter Kragh

Hvis det kan lade sig gøre andre steder, kan det også lade sig gøre i Thisted, som organist Preben Nørgaard Christensen sagde, da han i lørdags blev den første modtager af kulturprisen fra Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, som på Ceste Træs 125 års jubilæumsdag uddelte i alt en halv million kroner til ni pris- og legatmodtagere. Preben Nørgaard Christensen er én af de ildsjæle, der virkelig brænder for dét, som han kaster sig over, så det er hævet over enhver tvivl, at han er en værdig prismodtager. Prisværdig er også fonden - og især manden bag fonden, nu afdøde Jørgen P. Bornerup, der ud af et forholdsvis stille familieforetagende skabte en koncern med 250 medarbejdere og en omsætning på godt en kvart milliard kroner. Kort inden Bornerups død nåede Thisted Kirke at tage det klokkespil i brug, som han havde skænket via den fond, der - ligesom han selv - levede ¿skjult og godt¿ for offentligheden frem til i lørdags. Fondens fundats fastslog, at der skal uddeles midler til lokale formål hvert år på Ceste Træs jubilæumsdag - men det måtte først ske efter stifterens død. Når det kan lade sig gøre andre steder, kan det også lade sig gøre i Thisted - at der findes markante mennesker, som med den forslidte kliché gør en forskel, hvad enten det sker bag kulisserne eller på scenen foran tæppet. Det er vendelboen Preben Nørgaard Christensen og thyboen Jørgen P. Bornerup klare eksempler på - ud fra hver sit udgangspunkt, men langt hen ad vejen med det samme mål: At bidrage til, at det lokale liv i Thy bliver lidt rigere, end det ellers ville være - og dermed også understrege, at selv i ¿små¿ samfund kan der tænkes og handles stort. Ikke for egen vindings skyld. Men til gavn for fællesskabet i Thy. Sådan har der været - og er heldigvis stadig - mennesker i Thy, der tænker og agerer på vidt forskellige platforme. Den, der giver op, gør ligesom dem, der bygger læhegn, når det blæser. Den, der tror på sin egn, bygger vindmøller. I absolut overført betydning! Og vel at mærke i forståelse af, at viljen til Thy også kræver evnen - en evne, der som træet skal slå rod i Thy.