EMNER

En rasteplads i hverdagen

Sæby Kirke giver mulighed for at standse lidt op.

Det er nødvendigt at standse op en gang imellem. Det kan også ske i kirken. De jævnlige aftenmeditationer i Sæby Kirke er tænkt som en slags rasteplads i hverdagen, – med mulighed for selv at standse op, tanke op, lade tankerne falde lidt på plads og finde hvile, fortæller sognepræst Keld Skovgård, Sæby. Vore liv kan være meget forskellige, tilføjer han. Mange har et lidt hektisk hverdagsliv med mange krav og mange indtryk. Nogle kan af andre grunde, f.eks. frygt for fremtiden, have svært ved at slå sig til ro og finde ro for sine tanker. Den ydre uro, hvor vi måske hele tiden er på vej til det næste, kan også blive til en uro i det indre. Tankerne kan have svært ved at finde på plads og falde til ro. Man kan få en diffus fornemmelse af ikke at nå eller gøre det, man gerne vil, eller synes, man skal. Her kan meditation være en hjælp – til at finde hvile og ro. Og når det handler om kristen meditation, er vi ikke bare overladt til at finde hvilen i vort eget urolige indre. Det er en måde at være sammen med Gud på – se ind i hans hjerte, finde freden og hvilen hos ham, lyder det fra Keld Skovgård. Derfor læser vi ved aftenmeditationerne centrale bibelord og giver samtidig plads til eftertanke og indlevelse, så det, vi hører, ikke bare kommer til at være i forstanden, men får tid og plads til at slå rod i hjertet. Det kan gudstjenestens langsomme rytme, musikkens art og stilheden hjælpe til. At meditere er at lytte til Gud i stilhed. Det er også at bede til Gud i stilheden med eller uden ord. Aftenmeditationerne er ikke noget specielt mystisk eller "eksotisk" for en indviet kreds, understreger Keld Skovgård. I hele kirkens historie har meditation været et vigtigt element i den kristne kirkes liv. Aftenmeditationerne er for alle, der gerne vil have mere tid til stilhed og fordybelse. Aftenmeditationerne i Sæby Kirke samler en kreds af ret forskellige mennesker. Deltagerantallet har svinget fra knapt 20 – 50. De varer 35-40 minutter og har hver gang et tema. Ud over bibelske læsninger, salmesang og bøn er der ca. syv minutters stilhed, hvor der kun brænder levende lys i kirken. Der er også mulighed for at selv at tænde et lys i kirkens lysglobe. Musik indgår samtidig som en meget væsentlig del af aftenmeditationen. Den næste aftenmeditation i Sæby Kirke finder i øvrigt sted torsdag klokken 20 – med temaet "Jeg ved den trøst, som lige fuldt består", taget fra salmen: "Dybt hælder året i sin gang", der vil blive sunget. I øvrigt er Sæby Kirke normalt altid åben i dagtimerne, så man også udenfor de tidspunkter, hvor der er gudstjenester eller sker andet i kirken, kan nyde kirkerummet og nyde godt af det egenart, slutter Keld Skovgård.