En region i balance

Ulla Astman har otte partier bag budgetforliget

Ulla Astman har otte partier bag budgetforliget

Under overskriften "En region i balance" har otte af Regionsrådets partier indgået en budgetaftale, hvor fem pejlemærker skal sikre, at regionen holder balancen til gavn for både borgere og medarbejdere.

Region Nordjyllands budget 2017 vil blandt andet sikre, at der er balance mellem krav og ressourcer, hvilket indebærer en forståelse af, at indenfor den økonomiske ramme kan ledelse og medarbejdere ikke løbe efter alle "bolde".

- De helt overordnede prioriteter er hurtigere udredning og behandling af de nordjyske borgere, og selv om budgettet ikke er så stramt som sidste år, så er der ikke økonomisk råderum til at sætte mange nye skibe i søen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Sidste års budget indeholdt betydelige omprioriteringer, svarende til 300 millioner, hvilket blandt andet medførte en afskedigelsesrunde.

- Det har naturligvis stillet store krav til såvel ledelse som medarbejdere.

- Forligspartierne vil gerne anerkende den indsats, og derfor har det også været helt centralt, at der i 2017 sikres størst mulig "økonomisk" arbejdsro for regionens personale, og at omprioriteringerne dermed holdes på et så lavt niveau som muligt, siger Ulla Astman.

Økonomiaftalen for 2017 mellem Danske Regioner og Regeringen har også denne gang sat snævre rammer for regionernes økonomi i det kommende år.

Samlet set har Region Nordjylland dog i dette budget fået tilført 125 millioner ekstra, og derudover skal der findes yderligere 100 millioner gennem optimeringer og omprioriteringer inden for indkøb, sikre og effektive patientforløb og en forbedret arbejdstilrettelæggelse.

- Det indebærer også et fokus på, om der er opgaver, vi kan løse på en mere hensigtsmæssig måde - eller måske slet ikke skal løse.

- Ledelse og medarbejdere får et tydeligt råderum til at arbejde aktivt med at frigøre ressourcer gennem bedre arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdsgange samt mindre bureaukrati, siger Ulla Astman.

Regionen vil skabe balance i lægedækningen og sikre læger til alle nordjyder, så der skabes tilgængelighed til sundhedstilbud i hele regionen på trods af en vanskelig rekrutteringssituation.

- Derfor vil vi i 2017 afprøve nye modeller. I de situationer hvor det ikke er muligt at sikre lægedækning med de nuværende løsninger, skal det være muligt at tænke nyt og fleksibelt ved i højere grad også at trække på ressourcerne på hospitalerne og fra andre faggrupper.

Regionens handlemuligheder er i dag begrænset - det vil vi udfordre i 2017, siger Ulla Astman.

Regionen vil skabe bedre balance i borgerens adgang og muligheder - uanset social og etnisk baggrund.

- En række sårbare og socialt udsatte patienter er særligt udfordret i deres møde med sundhedsvæsnet, og det skal vi blive bedre til at håndtere.

- I 2017 vil vi derfor oprette et særligt kompetencecenter, der skal støtte såvel hospitalsafdelinger som almen praksis til bedre at kunne imødekomme de udfordringer, som sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund møder i sundhedsvæsnet, siger Ulla Astman.

På Regional Udviklings område er den centrale målsætning at skabe balance på uddannelsesområdet, for der er mangel på faglært arbejdskraft i regionen.

- Vi vil arbejde for, at flere unge motiveres til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, og at de nødvendige praktikpladser er til stede. På de indre linjer skal vi fastholde fokus på, at lægeuddannelsen i Nordjylland er så attraktiv som muligt.

- Det er et helt centralt parameter for den fortsatte udvikling af regionens sundhedsvæsen, siger Ulla Astman.

Bag budgetforliget står otte partier i Regionsrådet.

Budgettet 2. behandles i Regionsrådet tirsdag 27. september.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.