En rigtig 1. maj roman

ROMAN Ole Hyltoft: "Københavnerpigen og kongemaleren." En kombineret historisk roman, kærlighedsroman, spændingsroman og socialistisk tendensroman bør naturligvis se dagens lys 1. maj, om det så er en søndag. Så det gjorde den. Ole Hyltoft har gjort sine historiske studier til denne roman fra det 20. århundredes begyndelse om den københavnske tobakspige Julie, der arbejder på Hirschsprungs tobaksfabrik, men som har kunstneriske anlæg. Hun træffer da portrætmaleren William Lauenborg, der ernærer sig ved at portrættere konger og fyrster. Han fører hende ind i en ny verden, hvor hun mener at kunne finde sig selv og få brugt sine anlæg. Ind i dette miljø kommer nu den russiske skonnert "Vladivostok", og dermed drejer romanen fra at være en kærligheds- og kunstnerroman over til at blive en social indignationsroman med ensidigt og indædt angreb på det etablerede systems håndhævere: politiet og de konservative politikere. Skonnertens opdukken bliver også for de to hovedpersoner en bevidstliggørelse af politisk karakter. Fra nu af bliver romanen agitatorisk, og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt romanen tjener ikke-kunstneriske formål, når den så ensidigt diskuterer samfundsforholdene, og om, hvilke budskaber den har til vor tid. En passage som følgende, hvor "helten" William Lauenberg har ordet over for den usympatiske politiinspektør Mohr; virker deklamatorisk og målbevidst ensidig: "De tror, at de herskende i vores land er samfundets støtter. Er min nabo, grossererfruen, en af samfundets støtter? Er min genbos søn, der sidder og tyller absint i sig nede på Store Mariendal, en af samfundets støtter? Nej, det dr murerne, sømændene, bødkerne, det er dem, der har bragt landet på fode igen. De bliver trodsige, de bliver hadske mod den stat, der spærrer deres vej mod lyset. Jeg kommer på rige godser, drevet af fyldebøtter og døgenigte. Hvis man tog landauerne og epauletterne fra dem, ved De så hvad jeg tror de ville være? Rakkerpak." Bogens styrke er spændingsmomenterne og de historiske miljøbeskrivelser, samt Ole Hyltoft sikre beherskelse af sproget. Dens svaghed er nævnt. Jens Hennebergkultur@nordjyske.dk Ole Hyltoft: "Københavnerpigen og kongemaleren" 264 sider, 198 kr. i maj, derefter 248 kr. Hovedland. Udkom i går, kan købes i dag.