Planteavl

En rigtig god energinyhed

Det var en af de helt store energimæssige nyheder, vi i Danmark fik tirsdag 30.5., hvor olieselskabet Statoil introducerede den miljøvenlige biobenzin Bio’95, produceret på bl.a. sukkerrør, korn og majs.

Således blev der fra dagens start åbnet for tankanlægene på 169 Statoil-ejede stationer. Dansk Folkeparti har gennem flere år arbejdet for forbedrede vilkår for produktionen af biobrændstoffer i Danmark bl.a. understøttet via udviklings- & forskningsmidler samt været med i aftalen omkring fritagelse for CO2-afgifter for derigennem af belønne biobrændstoffernes miljøfordele f.eks. i form af færre udledte drivhusgasser. Bioætanolens tekniske egenskaber gør, at den har et højere iltindhold end almindelig blyfri 95 oktan. Dette sikrer en renere forbrænding og kompenserer samtidigt for bioetanolens teoretiske mindre brændværdi. Samlet set er initiativet fra Statoil uhyre positivt, idet der således også fra erhvervslivets side signaleres et markant kursskifte i udbudet af miljørigtige brændstoffer. Men fremtiden signalerer også en udvikling af de såkaldte andengenerations biobrændstoffer som udemærker sig ved at blive produceret alene af landbrugets- og slageteribranchens affaldsprodukter. Denne udvikling vil vi fra DF’s side understøtte, hvilket vi bl.a gør ved at indgå i et folketingsflertal, som netop ørmærker 200 millioner kr. til udvikling og understøttelse af de nye produkter der åbenlys efterspørges af de danske forbrugere.