En rød reje er skam også noget værd

Store rejefangster sendte Skagenfiskeri i plus

Carl Jesper Hermansen - en tilfreds fiskeriformand. Arkivfoto

Carl Jesper Hermansen - en tilfreds fiskeriformand. Arkivfoto

SKAGEN:- Vi arbejder lidt mindre, men tjener alligevel lidt mere, konstaterede en tilfreds formand for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, på foreningens generalforsamling torsdag på Foldens Hotel. Økonomisk er det gået godt for Skagen-fiskerne i 2011. Statistikken over landinger i de første ti måneder af året viser en omsætningsstigning på 18 procent. Stigningen er kommet trods en samtidig nedgang i den landede mængde, som er faldet 3,6 procent. Det er især rejefiskeriet, som danner baggrund for omsætningsstigningen. Ikke på grund af store udsving i rejepriserne. Men landingerne er steget næsten 50 procent til 789 tons i årets første ti måneder. Værdien af Skagen-fiskernes rejefangster udgør nu 33 mio. kr. Derimod er landingerne af hummer faldet med 32 procent. Faldet i mængde er imidlertid kompenseret med væsentligt højere priser, Samlet steg værdien af konsumfangsterne med 25 procent til 111 mio. kr. i perioden, mens værdien af industrifangster steg marginalt til 38. mio kr. Carl Jesper Hermansen fandt, at udfaldet af EUs forhandlinger med Norge om fiskeriet i 2012 er endt med et resultat, som Skagen-fiskerne kan være nogenlunde tilfredse med. Rejekvoten i norsk farvand er uændret. Samlet går rejekvoten i Skagerrak og Nordsøen dog ned med 15 procent. I år er kvoten ikke blevet opfisket. - Så det er en nedskæring, vi kan leve med, siger Carl Jesper Hermansen. Han udtrykte tilfredshed med lempelser i fiskeriet inden for en række arter i 2012. Særlig markant for sildefiskeriet, hvor den samlede kvote er øget fra 200.000 til 405.000 tons. Danske fiskeres andel af EU-sildekvoten stiger med ikke mindre 132 procent på grund af fordelingsregler, som i 2012 begunstiger Danmark. - Det ser ud til, at man endelig indser, at den biologiske rådgivning har været forkert i mange år, sagde Carl Jesper Hermansen. Også i Skagerrak kan fiskeriet af sild øges. Kun fem sildefartøjer er hjemmehørende i Skagen, men Skagen Havn har traditionelt store, fremmede landinger af sild, og Carl Jesper Hermansen venter en positiv effekt i sildeindustrien af de større kvoter. Derimod sker der en lille begrænsning i torskefiskeriet. En begrænsning, som han betegner som tåbelig.