Forsikringsvirksomhed

En rulletrappe er ikke et transportmiddel

AFSLAG: Forsikringen dækker skader efter fald på cykel, men ikke rulletrapper - eller rulleskøjter Hvad har rulletrapper og rulleskøjter til fælles? I hvert fald det, at en indboforsikring næppe dækker skader på eksempelvis beklædningsgenstande, hvis man kommer ud for en ulykke, da hverken rulletrappe eller ditto skøjter kan betegnes som egentlige transportmidler. En forsikringskunde var ifølge Tidsskrift for Forsikring faldet på en rulletrappe og havde fået ødelagt både bukser og sko. - I må dække skaderne, for en rulletrappe er jo et transportmiddel, mente kunden. Nej, lød svaret fra forsikringsselskabet, som fik medhold, da kunden ankede sagen. Ifølge konsulent i Forsikringsoplysningen Allan Bo Christensen er en rulletrappe - eller for den sags skyld en elevator - ikke et transportmiddel i gængs forstand. Der skal være tale om en bil, bus, lystbåd, lastbil, cykel eller lignende. Men hvad er så lignende? Det er i hvert fald ikke populære transportmidler som rulleskøjter, løbehjul og skateboards - heller ikke selv om de bruges som daglige transportmidler. Motoriserede løbehjul ses også på danske veje og stier, men her mener branchen, at de forsikringsmæssigt må anses som knallerter og anbefaler at de får særskilt knallertforsikring. Var kunden, der faldt på rulletrappen, i stedet styrtet på cyklen og havde fået sko og bukser ødelagt, ville forsikringsselskabet formentlig have erstattet tabet - også selv om der var tale om en soloulykke. I en anden sag handlede det om en kunde, der havde været ude af sejle. Men pludselig røg brillerne under en grundstødning. Selskabet afviste at betale erstatning, da båden hverken sank eller kæntrede - der var altså ikke tale om egentligt havari, mente selskabet. Men det så ankenævnet lige modsat på, og kunden fik her erstatning fra sin indboforsikring. . Ødelagt tøj efter et fald på en rulletrappe er ikke det samme som skader efter et fald med cyklen, når forsikringsselskabet skal udbetale erstatning. Ødelagt tøj på en rulletrappe dækkes ikke, det gør derimod i de fleste tilfælde skader på tøjet efter styrt på cykel. Arkivfoto