Hospitaler

En russer på mere end fransk visit FAST JOB: Læge fra St. Petersborg er blevet fastansat på Brovst Sygehus

BROVST:Venligt og imødekommende tager han imod og viser ind på et spartansk møbleret lægekontor på Brovst Sygehus. Egentlig er et dansk sygehus klart udebane for ham, men han er i fuld gang med at gøre Danmark og det danske sygehusvæsen til sin nye hjemmebane. I øjeblikket er han vikarierende sygehuslæge på den medicinske afdeling på Brovst Sygehus. Fra februar skiftes vikariatet ud med en fast stilling. Det er gået stærkt for 38-årige Vladimir Gancho, siden han i januar i år kom til Danmark fra St. Petersborg i Rusland, hvor han er født og opvokset. I maj startede han på sprogskole i Kalø, hvorefter han blev lægepraktikant på Kalundborg Sygehus' medicinske afdeling, inden han i september tog turen til nordjylland for at arbejde som lægevikar på Brovst Sygehus. - På grund af sproget er det meget svært at få arbejde på de større sygehuse, men jeg tror også, at det er bedre at arbejde på et lille sygehus for at forbedre mit sprog og forstå det danske sygehusvæsen. Interviewet foregår på dansk. En gang imellem må han lede efter ordene, men ellers går det fint med at gøre sig forståelig. Faktisk rigtig fint, ikke mindst med tanke på, at Vladimir Gancho kun har boet knapt et år i Danmark. Og han arbejder for at blive endnu bedre til dansk. En gang om ugen går turen til sprogundervisning i Aalborg, hvor han sammen med andre udenlandske læger bliver undervist i grammatik og de fagudtryk, der bruges indenfor det danske sundhedsvæsen. - Det sværeste ved sproget er udtalen. Især æ, ø og å. Det er meget lettere at tale engelsk. Og så er det nogle gange svært at forstå ældre patienter, når de taler dialekt. Men der er ikke de store problemer, når blot snakken går på det faglige. - Jeg har ikke noget problem, når patienterne fortæller, hvordan de har det, og hvor de har ondt, fortæller han, inden han slår over i engelsk: - Professionel language, siger han for at sikre, at han er til at forstå. Og fagsproget har han rig brug for i dagligdagen. En almindelig arbejdsdag byder blandt andet på modtagelse af akutte og planlagte patienter, stuegang, undersøgelser og journalskrivning. Systemskifte Men der er ikke kun sproget til forskel på at arbejde på et russisk og et dansk sygehus. - Det er svært at forstå systemet og arbejdsgangen. Hvad skal gøres i akuttilfælde? Hvad med videreundersøgelser og andre ting? Men der er heldigvis hjælp at hente. - Jeg har et fint og varmt forhold til mine kolleger. Både sygeplejersker og læger er flinke til at hjælpe mig. Men hvorfor overhovedet flytte til Danmark? - Fordi der ikke er ordentlige forhold at arbejde under i Rusland. Der mangler medicin, apparatur og udstyr, så det er ikke muligt at foretage undersøgelser på højt niveau. Og Vladimir Gancho kender det russiske sygehussystem godt. Efter at han i 1989 blev uddannet læge, har han arbejdet på forskellige medicinske afdelinger på universitetshospitalet i St. Petersborg og undervist andre læger i sit speciale, tarm- og leversygdomme. Interessen for at komme til Danmark blev skabt for tre år siden, da en veninde fortalte, at der var mangel på speciallæger i Danmark. Familieflytning I 2002 flyttede Vladimir Ganchos kone, Marina, til Danmark. Hun er også læge og arbejder i dag på Aabenraa Sygehus. Hun bor i Haderslev sammen med deres syvårige datter Valeria. - Valeria har slet ingen problemer med at tale dansk. Hun er barn og har nemt ved at lære nyt, fortæller Vladimir Gancho smilende. Selv bor han på et værelse på Brovst Sygehus, men hver weekend går turen ned til familien i Haderslev. - Vi vil naturligvis gerne bo sammen, men lige i øjeblikket er det ikke muligt for os på grund af arbejdet, men jeg håber da, at vi kan komme til at arbejde på samme sygehus. Udover arbejdet og familien bruger Vladimir Gancho meget tid på at studere. Han har midlertidig autorisation til at arbejde som læge i Danmark, men for at få permanent autorisation skal han inden for halvandet år bestå en såkaldt tentamen, som er en række eksamener og fagprøver i blandt andet receptskrivning, retsmedicin og medicinsk lovgivning. - Det bruger jeg meget tid på, for det er meget vigtigt for mig at få en varig autorisation. Men selv om der går meget tid med arbejde, studier og familie kan der godt blive tid til mere. - Jeg har ikke kontakt til danskere udover lægerne og sygeplejerskerne, og det er ikke så godt for mig. Jeg ville gerne have et par danske venner, som jeg kan snakke med og diskutere forskellige ting med, fortæller den sympatiske russer.