Laos

En Sæbynit i et bombehærget land

SÆBY/LAOS:For at se om hjælpen nytter sender Røde Kors repræsentanter til Laos. Bruno Hansen fra Dansk Røde Kors" Sæby-afdeling rejste således den 17. november sammen med næstformanden for Dansk Røde Kors" Internationale Udvalg, Børge Lund Jørgensen, og Henning Pedersen fra Aalborg-afdelingen til det bombehærgede land. Bruno Hansen har opholdt sig i både junglen og bjergene, og meningen er at danne sig et overblik over, hvad der eventuelt kan gøres bedre, og hvad der er fungeret godt. De tre danskere har besøgt de sundhedsprojekter, lokalafdelingerne støtter via DRK"s venskabsprogram. De skal tilse sundhedsprogrammerne, informere og rapportere til de mange danske afdelinger, der er med til at støtte projekterne. I går bragte vi de to første to rejsebreve fra Bruno Hansen. Her følger de to sidste.