Lokalpolitik

En sag for tilsynsrådet

AALBORG DH: Ejeren af firmaet Aalborg Dame Håndbold, Jesper Skovsgaard, har til NORDJYSKE udtrykt sin store utilfredshed med de vilkår hans firma har i Aalborg. Kommunen behandler håndbold-foretagendet alt for dårligt, siger han. Det er særlig forholdene omkring anvendelsen af Gigantium han er vred over. Derfor overvejer Skovsgaard nu at flytte sit foretagende ud af byen - og tillige gennemføre et navneskifte for håndboldfirmaet. Rådmand Henrik Thomsen (SF) synes håndboldforetagendet for en udmærket behandling. Til avisen siger han (30.5.): - Den leje de betaler for Gigantium, står slet ikke mål med det, de får leveret, fastslår rådmanden. Hvis det virkelig er tilfældet - og sådan en erklæring står vel til troende - så er der her en klar sag for Tilsynsrådet, der skal sikre, at Aalborg Kommune ikke yder tilskud til et privat forretningsforetagende. Det er derfor vigtigt, at AHD kommer til at betale den rigtige markedspris for anvendelse af Gigantium. Det er det samme princip, der forlængst er taget i anvendelse i forbindelse med fodboldselskabet AaB"s brug af det kommunale stadion.