Tyverier

En sag om en lænkehund og fem cykeltyverier

Og så lå der 37 cykler på parcelhusgrunden

HJØRRING:En 52-årig kvinde fra Hjørring stod tiltalt for overtrædelse af hundeloven og fem cykeltyverier - en mærkelig sammenblanding. Politiet var af den mening, at kvindens hund stod lænket til en kun tre meter lang snor, selv om loven siger fem meter. Desuden skulle hun have kørt på de fem cykler, som havde stået ved hendes bopæl igennem længer tid. I det hele taget var hendes parcelhusgrund oplagsplads for et helt arsenal af cykler. Under retssagen blev der nævnt et antal på 37 cykler, der lå rundt omkring på hendes grund i den sydlige del af Hjørring. Kvinden nægtede sig skyldig i anklageskriftets seks punkter. Om hendes hund forklarede hun, at politiet havde målt forkert. Hunden havde over fem meter til sin rådighed, og i øvrigt var det ikke nødvendigt med en hundegård, som en betjent havde sagt til hende, at hun skulle have: - Men jeg har undersøgt sagen, sagde kvinden i retten. En hund må godt stå bundet, men det var løgn, sagde betjenten til mig. Fandt madaffald Det hører med til historien, at folk fra kommunens miljøafdeling også havde tilset grunden. Foruden de mange cykler fandt man også madaffald på grunden, og det var under dette tilsyn, at miljøfolkene fandt hunden i den korte snor. Omkring cykeltyverierne forklarede kvinden, at hun ikke have taget nogen cykler. Men der stod nogen uden for hendes indkørsel, og dem havde hun slæbt uden for på fortovet, så de stod op ad hækken: - De stod i indkørslen, og tre gange har jeg fået smadret min bilrude. Jeg ringede til politiet for at bede dem hente cyklerne, men der skete ingenting! Anklageren fandt det mærkeligt med alle de cykler, der befandt sig på hendes grund. Til dette svarede kvinden: - Jeg har fem børn og to svigerdøtre boende. De mange cykler har vi købt i tidens løb, for to af mine børn går meget op i cykelløb. I det hele taget cykler mine børn meget, sagde kvinden, der også fortalte, at nogle af cykjlerne var købt på loppemarked. Gode naboer Forsvareren, advokat Ove Jessen, ville gerne have at vide, om hun ikke havde en idé om, hvor de cykler kom fra, som hun gerne ville have afhentet? - Overhovedet ikke, svarede kvinden. - Har du ingen problemer med dine naboer? - Nej, men kommunen har bedt mig om af fjerne madaffaldet. Jeg har faktisk rimelig gode naboer, der har bakket mig op, sagde kvinden. Det endte med, at sagen blev udsat. Det var på grund af modstridende forklaringer, så næste gang der er retsmøde, skal der afgives vidneforklaringer af to betjente og folk fra kommunens miljøafdeling.