En sejr at undgå nederlaget

Efterårsstormene er så småt begyndt deres tilløb - men i aftes fik regeringen afværget den største politiske efterårsstorm, som Anders Fogh Rasmussen (V) har oplevet i sin tid som statsminister. I hvert fald indtil videre. Trekantdramaet mellem Venstre og Dansk Folkeparti på den ene og De Konservative på den anden side sluttede med et forlig, som De Radikale og Ny Alliance skulle forholde sig til efter redaktionens slutning. Endnu engang tabte vicestatsminister Bendt Bendtsen (K) på den korte bane. Han fik ikke klippet toppen af topskatten, som længe har været mærkesagen over alle. Han fik derimod en aftale om, at der i fremtiden ikke skal være flere topskattetydere end i dag. I takt med, at nye skatteydere topper, flyttes grænsen for, hvem der betaler topskat. Det kan sagtens være en landvinding på den lange bane. Men ikke på den korte, hvor sejre og nederlag i moderne politik høstes. Og selv om det konservative bagland var i bevægelse på topskatten allerede inden forliget, er det et spørgsmål, om de konservative kernevælgere bliver ved med at tro, at der er en lang bane, eller at det hele er korte baner. Ligesom det bliver et spørgsmål, hvor længe De Konservative orker at være tredje hjul i en gig. Naturligvis præsenterede både finansminister Thor Pedersen (V), Bendtsen og Kristian Thulesen Dahl (DF) i aftes forliget som en sejr. Her og nu bestod den nok mest i, at regering og støtteparti undgik det nederlag, det ville være, at Fogh skulle udskrive valg på dén baggrund og i dén stemning, han selv skabte, Men han har bestemt ikke grund til at udskrive valg de nærmeste dage. Enten bliver valget trukket en måned eller halvanden eller også kommer der en ministerrokade, som skal have tid til at slå igennem samtidig med, at mands minde om det uskønne skatteforløb udviskes. Det vil gøre alt lidt lettere for regeringen - og sværere for Socialdemokraterne, fordi flere mellemskatte- og ”bundskatteydere” trods alt får det bedre. Og kommer rokaden, er det naturligvis ikke utænkeligt, at Bendt Bendtsen får lidt æresoprejsning i form af en-to ekstra ministerposter. Der er vel et par tyndbenede Venstre-ministre, der trænger til en pause - men lige nu kan De Konservative kun se én fugl på taget, mens Venstre og Dansk Folkeparti ser ud til at have ti fugle i hånden ...