EMNER

En sejr til den sunde fornuft

Det er værd at notere med tilfredshed, når et ministerium lytter til gode råd. Det har socialministeriet netop gjort i en sag, som Brønderslev Kommune rejste i fjor. Dengang fik kommunen skældud for ikke at give de to obligatoriske forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år til personer, der i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp fra kommunen. Det var spild af ressourcer, mente Brønderslev Kommune. Sagen blev rejst over for ministeriet og i pressen. Det har givet udbytte, for nu har regeringen ændret reglerne i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi næste år. Der er sket ud fra den fornuftige erkendelse, at de berørte borgere jo i forvejen får besøg af kvalificeret personale.