Rusland

En selvfølgelighed?

FRED:Nytårsmorgen lukkede den russiske energimastodont Gazprom for gassen til Ukraine. EU er foreløbigt ikke ramt, men hvis krisen mellem Rusland og Ukraine fortsætter, rammes EU også. En fjerdedel af EUs samlede forbrug af naturgas kommer fra Rusland, og 80 pct. heraf kommer gennem rørledningerne i Ukraine. Situationen understreger på flere områder vigtigheden af samarbejdet i EU. For det første skal vi ikke bare i Danmark, men også i EU-regi, arbejde for større uafhængighed af naturgas og olie fra Rusland og Mellemøsten. Importen gør os sårbare og flytter store økonomiske ressourcer til lande, som ikke altid er os venligt stemt. Derfor mener jeg, at udvikling og anvendelse af vedvarende og bæredygtige energiteknologier er et af EUs allervigtigste indsatsområder. Vedvarende energi gør os uafhængige af Rusland og Mellemøsten og bidrager til løsningen af klima- og miljøpolitiske problemer. Og så er det samtidig et område, hvor Danmark har stærke kompetencer og dermed mulighed for at skabe nye arbejdspladser og eksportindtægter. For det andet demonstrerer situationen EUs geopolitiske rolle og politiske styrke. Efter at Gazprom havde lukket for naturgassen, bad den ukrainske præsident Viktor Jusjtjenko øjeblikkeligt EU om at mægle. Forespørgslen viser, at EU vægter politisk tungt og at det europæiske samarbejde gør en forskel. For det tredje bliver vi endnu engang mindet om EU som en afgørende fredsbevarende og stabiliserende faktor. Hovedformålet med EF/EU er at forebygge de blodige krige og ufrugtbare handelskonflikter mellem landene i Europa. Konkret har værktøjet været et økonomisk og politisk samarbejde med åbne markeder og fælles institutioner på en række væsentlige områder. Ved indgangen til 2009 er vi 27 medlemslande i EU. Landene omfatter tilsammen næ-sten en halv milliard europæere. Markedsåbningen og den deraf følgende velstand er godt undervejs og resultaterne tydelige. For os er fred mellem suveræne, demokratiske stater tit en selvfølgelighed. Men prøv at spørge en rumæner eller en polak om, hvor meget det betyder at være med i et samarbejde mellem suveræne og demokratiske stater. I disse lande er dette måske den allervigtigste begrundelse for at være med i EU. Den aktuelle konflikt om energi-ressourcerne viser altså ikke bare EUs styrker. Den viser også de ting, som vi skal arbejde videre med i EU. Udfordringerne er store, men den potentielle gevinst ved samarbejdet er langt større.