En skamplet for Fjerritslev By

Lokalpolitik 1. maj 2007 06:00

SORT DIABAS: Spørgsmålet for mig er, om det er lovlig vedtagelse, der er foregået. I de 17 år, jeg har haft sæde i Fjerritslev Kommunalbestyrelse, har vi ikke haft mulighed for at få en sag genoptaget på et møde, såfremt der ikke var nogte nyt i sagen, og her var der bestemt ikke noget nyt i den sag. Først blev den behandlet i teknik- og miljøudvalget i den forhenværende Fjerritslev Kommune med et stort nej. Derefter krævede et enkelt medlem af udvalget, at den skulle i den samlede kommunalbestyrelse, hvor den også blev stærkt stemt ned. Nu efter Jammerbugt Kommunes tiltrædelse blev den igen sat på dagordenen i teknik- og miljøudvalget og blev igen stærkt stemt ned, men derefter blev sagen af Gunhild Bach Nielsen krævet på dagsordenen i kommunalbestyrelsen, trods det at hun ikke er medlem af teknik- og miljøudvalget, og der ikke var noget nyt i sagen. Ved afstemningen i kommunalbestyrelsen var der kun tre personer fra den tidligere Fjerritslev Kommune, der stemte for. Det vil sige, at de øvrige ja-stemmer var fra kommuner mod øst, antagelig for at give Fjerritslev en skamplet, der kan være med til at hævde de andre kommuner frem for Fjerritslev. I øvrigt vedtog vi før kommunesammenlægningen, at de sager, der var vedtaget i de tidligere kommuner, skulle stå ved magt. For Fjerritslev drejer det sig om Krabben i Hjortdal, udvidelsen af Fjerritslev Skole og cykelstien i Kettrup-Gøttrup. Og den sorte diabas, som var grundigt stemt ned i den by, hvor den skulle stå. Derfor beder jeg om, at det bliver undersøgt, om sagen er lovligt behandlet.For skal det til at være fremgangsmåden i Jammerbugt Kommune, at det som er vedtaget i de gamle kommuner, ikke skal stå ved magt i mere end tre måneder? Jeg forventer, at borgmester Mogens Gade svarer på dette indlæg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...