En skole der vil skabe debat

NY SKOLE Den nye skole opføres i beton og polykarbonat og er i øvrigt for lille, synes

HADSUND: Det lå som en antydning i flere indlæg på byrådsmødet torsdag, og borgmester Karl Christensen føler sig sikker på, at arkitekten bag den nye skole i Hadsund får ret i, at bygningen vil skabe debat. Det skyldes, forudses det, at skolen opføres i hvidt beton og med store partier af polykarbonat-plader. Lige som indretningen af skolen bryder radikalt med den arkitektur, der eksemplevis er anvendt i den eksisterende Hadsund Skole. Arkitekt Peter Jørgensen fortæller andetsteds i avisen i kort form om tankerne bag skolen, og han fremhæver som det væsentlige, at skolen er et eksempel på den aldersdifferentierede skole, som man hidtil har nøjedes med at tale om. Torsdagens byrådsmøde fortalte, at politikerne i hvert fald er begejstrede for den nye skole, også selv om de er blevet præsenteret for et referat fra et samarbejdsudvalgsmøde på Hadsund Skole 12. juni, hvoraf det fremgår, at man generelt finder, at skolen er for lille og i øvrigt opregner en række mangler. Karl Christensen siger, at referatet er indgået seriøst i sagsbehandlingen, og at indvendingerne er blevet drøftet og imødekommet i den udstrækning, det har været muligt inden for de rammer, der er givet i det materiale, som kommunen i sin tid sendte i udbud. Eksempelvis de økonomiske rammer - som igen sætter rammer for, hvor stor skolen kan blive. Hvordan projektet konkret er rettet til kan offentligheden formentlig få lejlighed til at granske til august, når kommunens projektkkordinator Ejvind Hjulmand i hvert fald forestiller sig en udstilling af tegninger m.v. i forbindelse med, at byggeriet sættes i gang. Dét alene tæller også i reaktionerne på byrådets beslutning, for - som Mogens Jespersen (V) med en usagt hentydning til en forestående kommunalreform - sagde på byrådsmødet: - Hvis det ikke bliver nu, så tror jeg ikke bliver.