En skole i verdensklasse

En skole i verdensklasse. Intet mindre. Ambitionsniveauet er højt for en gruppe forældre fra skolebestyrelserne i de tre kommuner, der fra januar 2007 udgør Ny Frederikshavn Kommune. Sammen har de lavet en vision, der skal løfte folkeskolen i Ny Frederikshavn Kommune op i verdensklasse.

- Det nye er, at forældrene nu tager teten. Vi vil klæde politikerne på til at dække borgernes behov for en skole i verdensklasse i et kreativt samfund. Det er ikke set før, at borgere frem for politikere, udvikler linjerne bag en kommunes skolepolitik, siger Lars Olsen, en af initiativtagerne bag det usædvanlige udspil. Selv sidder han i skolebestyrelsen på Ørnevejens Skole, og visionen er opstået i forbindelse med et dialogmøde mellem skolebestyrelsesmedlemmer og politikere. - Det er faktisk lykkedes os, at få en samtale i gang med politikerne. Vi bliver ikke bare hørt men har på de seneste møder haft en ægte dialog og det er derfra initiativet udspringer. Struktur og indhold - I Frederikshavn har vi nu i snart to år snakket struktur. Nu synes vi forældre, at det er på tide at snakke indhold. Uanset om børnetallet falder og bygningerne er gamle og slidte, skal indholdet være i orden. Derfor har vi stukket hovederne sammen og også inviteret Sæby og Skagen med, fortæller Lars Olsen. En arbejdsgruppe har udarbejdet visionen, som de vil præsentere for fagudvalgene i de tre kommuner i begyndelsen af november. Målsætningen er en samlet skolepolitik for Ny Frederikshavn Kommune, som skal ligge klar medio 2007. Involveringen af alle nuværende skolebestyrelser er en del af en strategi, som går på, at det bedste resultat opnås, når alle "interessenter" i fremtidens Frederikshavn får mulighed for at bidrage og opnå fornemmelsen af ejerskab. - Udviklingen af visionen foregår ved at selve processen sættes i fokus. Det er afgørende, at alle med interesse i fremtidens skole involverer sig, og dette tager styregruppen ansvar for, forklarer Lars Olsen. Arbejdsgrupper I første omgang vil forældrene appellere til politikerne og skoleledernes bevågenhed. De skal involveres og godkende et procesoplæg, som afdækker, hvorledes målet skal nås. - Herefter inviterer vi alle potentielle interessenter til orientering om idéen og yderligere udvikling af processens udseende. Processen skal sættes i gang og styres frem til målet, hvor resultatet besluttes politisk, siger Lars Olsen. Han forestiller sig, at der skal nedsættes en række arbejdsgrupper på tværs af de nuværende kommunegrænser. På den måde dæmmer man op for de enkelte skoler og skolebestyrelsers forskelligheder og retter fokus mod det de er fælles om, nemlig selve skolen.