En skole med plads til alle

Læserbrev om skolefusion i Frederikshavn

Hvorfor vælge at lukke den nyeste skole, hvor parkeringsforholdene er størst, trafiksikkerheden for cyklende og gående børn i området er højest, antallet af toiletter er flest, idrætsfaciliteterne er fantastiske og faciliteterne til de handicappede er i orden? Når man ser på skolesammenlægningen af Fladstrand og Abildgård skoler, så har der gennem hele forløbet været en meget negativ stemning. Denne stemning skyldes dels at mange forældre synes informationsniveauet har været for dårligt, og man har handlet for hurtigt. Den negative stemning skyldes også at børn i de små klasser skal skifte skole, men jeg forstår ikke hvorfor forældrene først protesterer i det øjeblik, hvor det kommer ud at man vil dele eleverne vandret, hvilket i dette tilfælde vil sige at 0. til 5. klassetrin skal være på abildgård skole, indtil der er mulighed for at den ene af skolerne kan rumme alle eleverne inklusiv eleverne på specialområdet. Sammenlægningen af de to skoler har været en realitet, siden børnehaveklasserne skulle skolestarte i juni 2010. Der har derfor været god mulighed for at skabe et godt samarbejde mellem skolerne. Da skoleledelsen på begge skoler og skolebestyrelserne i marts meldte ud at fordelingen af eleverne gjorde, at der skulle flyttes rigtig mange børn fra Fladstrand skole, lød der et værre ramaskrig! Den forældrevalgte skolebestyrelse på Fladstrand skole begyndte at trække i land og sige til forældrene, at de ikke havde haft med indflydelse på beslutningen om fordelingen af eleverne. Og lige siden har der næsten dagligt været negative læserbreve i diverse medier om skolesammenlægningen! Den vandrette model Grunden til det store ramaskrig er netop at skoleledelsen og skolebestyrelsen går ind for at dele eleverne vandret, hvilket vil sige at 0.-5. klassetrin skal være på Abildgård skole fra august 2011 og 6-9. klassetrin skal være på Fladstrand skole. Denne model gør at begge skoler kan køre med minimum 3 spor på alle årgange. Det er rigtig godt for undervisningen, og giver en bredere mulighed for samspil mellem klasserne. Jeg håber personligt at politikkerne står ved deres beslutning på byrådsmødet den 12. maj. Ved at vælge den model Fladstrand går ind for, vil enkelte elever skulle vælges ud, eller selv vælge at skifte skole! Er der overhovedet fornuft i det? Hvordan vil man ikke føle sig, hvis man er en af de få elever i klassen der pludselig skal skifte skole fordi der ikke er plads til alle? Den løsning er helt hen i vejret. Der er mange ting man skal tage højde for i denne sammenlægning. Skolesammenlægningen har rigtig mange aspekter at tagehensyn til. Man skal eksempelvis tage højde for at Abildgård skole, er en skole der rummer andet end børn i normalområdet. Her forefindes også børn i specialområdet. Skolens specialområde rummer i øjeblikket 122 elever, med både fysiske og psykiske handicaps. På abildgårdskolen tilgodeses alle behov for disse elever. Specialgruppen den mest sårbare gruppe børn at flytte, har man overhovedet taget det i betragtning i denne skolesammenlægning? De har et rigtig stort behov for trygge og vante rammer. Er der overhovedet nogen der har overvejet at denne meget sårbare gruppe børn mangler et talerør? Går politikkerne i Frederikshavn kommune mere op i "her og nu" økonomi, end de går op i sociale behov og fysiske rammer? Jeg er desuden af den overbevisning at det vil være meget omkostningstungt at skulle etablere nye lokaler, og tidssvarende faciliteter på Fladstrand skole. Abildgård børnehave Skolen huser også Abildgård børnehave, der i øjeblikket rummer 33 børn, plus 7 børn i specialbørnehave. Det er en fantastisk velfungerende børnehave. Det faktum at børnehaven er på skolen, gør at børnene er kendt på skolens område når de skal skolestarte, og det er efter min mening et rigtig stort plus! Jeg er udmærket godt klar over at det er på tale, at børnehave skal flyttes ud af skoleområdet, så der kan blive plads til 6 skoleklasser i blå klynge. Børnehaven har haft til huse i blå klynge i mange år, og blev i starten opført som en midlertidig børnehave, fordi der var for lidt plads i institutionerne til at rumme alle børn. Skolens klyngeopdeling Klyngeopdelingen på skolen er ikke en ulempe! Jeg kan overhovedet ikke se hvorfor man siger det er det! Der er store fordele ved klyngerne. Der kan meget let laves undervisning på tværs af klasserne, ved det at klasserne på samme klassetrin har lokaler i samme klynge. Det er ydermere en fordel at man kender eleverne i parallelklasserne, og samtidig har lærerne også mulighed for et større samspil end ved en traditionelt opdelt skole hvor lokalerne ofte ligger fordelt over lange gange. I klyngerne er der tilmed mulighed for indendørs aktiviteter i frikvartererne, når vejret ikke arter sig. Abildgård skolen har endvidere den fordel at der er toiletter og depoter ved hver enkelt klasse i klyngerne, hvilket vil sige at skolen råder over minimum 27 toiletter i stueplan, og lige så mange depoter. Depot faciliteterne gør at lærerne har god mulighed for at opbevare undervisningsmaterialer indenfor rækkevidde. Idrætsfaciliteterne Abildgårdskole er en af de skoler i byen, hvor der er bedst idrætsfaciliteter. Skolen rummer en 800m2 hal, hvor der er mulighed for at spille badminton, tennis, volleyball, basketball, håndbold og indendørsfodbold. Hallens store areal gør endvidere at der er mulighed for at 2-3 klasser i samme årgang kan have idræt på en gang. Lige ved siden af den store idrætshal ligger gymnastiksalen, som indeholder faciliteter som ribber, bukke og måtter i depotrummet til springgymnastik, reb og ringe til atletgymnastik. Udendørs er skolen også forsynet med en meget fin sportsplads, hvor der kan spilles basketball. Det store grønne område indbyder både til udendørs fodbold og rundbold. Udover de særdeles udmærkede idrætsfaciliteter er Abildgårdskolen den eneste skole i kommunen der arbejder med projektet "Sund skole" i samarbejde med sundskolenettet.dk. Samarbejdet går eksempelvis ud på hvad sund kost og motion betyder for børn og unge? Hvilken betydning har forældrene i forhold til kost og motion? Og er det vigtigt i forhold til indlæringsevnen om man spiser sundt? Hvilken betydning har motion for vores kost og vægt? Alle disse faktorer er noget Abildgård skole går op i! SFO'en Abildgård har i dag en meget velfungerende SFO som har til huse i gul klynge og de dertilhørende SFO-lokaler. SFO'en rummer børn i normalområdet fra 0. til 3. klassetrin. Der er planlagte aktiviteter for hvert klassetrin, her kan nævnes ture ud af huset, og idræt i hallen. Og det skal hertil siges at SFO'en ikke planlægger ture ud af huset pga. pladsmangel og nødvendighed, men turene planlægges for at lave fælles aktiviteter der skaber socialt sammenhold i de enkelte grupper! Børnene elsker at der sker noget, og en tur ud af huset på en fast ugentlig dag er et stort plus! Dejlig beliggenhed tæt ved parcelhus kvarter Abildgård skolen der ligger i Nordbyen i et stort parcelhusområde, har fantastisk stisystem. Stisystemet er medvirkende til at skolen ligger ugeneret fra al trafik, samtidig er skolegården let tilgængelig for alle som kommer på cykel og gåben. Børn i nærområdet helt ud til enden af Atletikkvarteret kan cykle og gå i skole uden at skulle krydse trafikerede veje, netop fordi der i skoledistriktet er et fantastisk stisystem. Skolegården ligger dejlig ugeneret af vejstøj, og der er rigtig god plads til mange former for leg. Tag det nu ikke fra os! Så det er vores børn der skal ud på en længere og mere besværlig skolevej. Bare fordi vi ikke har råbt højst betyder det ikke at værdierne på Abildgård skole er ringere end dem de har på Fladstrand! Abildgård skole er en fantastisk skole med mange gode faciliteter, en skole der støtter op om alle uanset hvor forskellige vi er fra hinanden, Abildgård skole er et sted hvor man har lov at være selv om man har fysiske og psykiske begrænsninger! Der skal være plads til alle - det er der på Abildgård skolen!