En slags hjemmefødsel

Hvem skal hjælpe, hvis der bliver brug for en læge?

VENDSYSSEL:Kan nye verdensborgere overhovedet fødes uden lægelige assistance? Ja, mener mange. Men tvister om, hvem der skal tilbyde den lægelige assistance, hvis det alligevel viser sig nødvendigt midt i en fødsel, har ført til, at Sundhedsstyrelsen vil have lukket fødeklinikkerne i Hobro og Frederikshavn. Nordjyske børn skal fødes på sygehus, enten i Aalborg eller Hjørring, mener sundhedsstyrelsen. Det skal de, fordi der bør være et ”relevant og velplanlagt lægeligt beredskab”. I Nordjyllands Amt tænker de stadig over, om de skal lukke fødeklinikkerne. På jordemodercentret i Frederikshavn mødes gravide til konsultation flere gange inden forventet fødsel. NORDJYSKE har mødt fire af dem, der har truffet et valg: De vil føde på klinikken i Frederikshavn, bistået af den jordemoder, de har haft kontakt med i hele graviditeten. De giver udtryk for en holdning, som formentlig er gældende for hovedparten af de kvinder, der vælger at føde på en klinik og ikke på et sygehus: Vi er ikke syge. Vi er gravide og vil gerne føde i trygge og rolige omgivelser. og vi er taknemmelige for, at vi kan blive overført til Hjørring Sygehus, hvis det viser sig at være nødvendigt. En fødsel på fødeklinikken betyder tryghed og ro både under og efter fødslen, mener de. Halvdelen af dem ville faktisk gerne have valgt en rigtig hjemmefødsel. Men for lidt plads på bopælen og de kommende fædres frygt for svineri - eller fædrenes usikkerhed - er argumentet for at vælge den situation, der ligner en hjemmefødsel mest, nemlig på en fødeklinik.