En søforklaring

LUKNING:Det er da noget af en søforklaring, Henriette Jessen kommer med i NORDJYSKE 10. maj angående lukning af børnehaven på Børne- og Ungdomsgården nemlig, at man vil lukke den for så at lave en ungdomsklub der. Selvfølgelig skal der da laves en ungdomsklub, men det har der jo været talt om i mange år uden, at det er blevet til noget. Der er måske en skjult dagsorden, som så mange indlæg i AVISEN mener. Ja, selv Bjarne Kvist har stillet spørgsmål. Det er sørgeligt, at man er nødt til at lukke en børnehave, fordi børnetallet falder. Hvorfor har der ikke været nogle visioner til at få vendt udviklingen? Det er da underligt, at Venstre ikke vil lytte til de mange indlæg, der mener, at det er en dårlig ide at nedlægge børnehaven i Børne- og Ungdomsgården. Er det fordi, man i Venstre mener, at man er de klogeste, eller er det fordi man har flertallet (med én stemme). Jeg mener helt klart, at det er meget vigtigt at få valgt nogle aktive personer ind i det kommende byråd i storkommunen som vil kæmpe og arbejde for vores område, så vi kan få vendt udviklingen til det positive. Til sidst, hvis man ombestemmer sig, så kan man måske lave et ungdomshus på Corasvej.