En sogneaften med fokus på Det Etiske Råd

Peter Øhrstrøm, Aalborg, er medlem af Det Etiske Råd.

Peter Øhrstrøm, Aalborg, er medlem af Det Etiske Råd.

FJERRITSLEV:Peter Øhrstrøm, Aalborg, taler torsdag aften ved en sogneaften i Fjerritslev Præstegård. Aftenen har fået titlen Arbejdet i Det Etiske Råd. Peter Øhrstrøm er født i 1949, student i 1968, cand.scient. i matematik og fysik fra Aarhus Universitet 1972. Senere nogle tillægskursus i kemi, bifagseksamen i idéhistorie fra Aarhus Universitet 1975 og lic.phil. i idéhistorie 1980 på en afhandling om tidsbegrebets idéhistorie. Han blev Dr.scient. fra Århus Universitet 1988 på en afhandling om tidsbegrebet specielt i logikhistorien. Han er medlem af Det Etiske Råd, der rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådet har 17 ulønnede medlemmer, som er udpeget pga. deres interesse for etiske spørgsmål. Det Etiske Råd indledte sit arbejde 1. januar 1988. Den 1. januar 2005 trådte en lov om et nyt og udvidet Etisk Råd i kraft.