En sort dag for Frederikshavn

Det var også næsten for godt til at være sandt planerne om en ny og moderne folkeskole i Frederikshavn. Visionerne om en skole, der fysisk og pædagogisk kunne måle sig med de bedste privatskoler og trække nye skatteborgere til byen samt give en stor del af byens nuværende folkeskoleelever nogle fremtidssikrede og mere sunde rammer, er kuldsejlet efter at det har vist sig, at Forsyningen kun kan sælges for en slik i forhold til det budgetterede. Så på Munkebakkeskolen – der tilstandsmæssigt bedst kan sammenlignes med noget fra et amerikansk slumkvarter - blev der flaget på helt torsdag. Tankerne om at skulle bevæge sig 250 meter længere ned ad gaden til et nyt lærerværelse, nye undervisningslokaler med alt i moderne kommunikationsudstyr, smartboards, PC'er til alle elever, kantine, nye kollegaer m.v. har åbenbart været for meget af det gode, men sådan har mennesket jo altid mødt fremskridtet og alt hvad der er nyt, nemlig med mistillid og modstand. De visionsløse hoverer for fuld kraft og blotlægger deres mangel på forståelse for, at hvis ikke vi på dette felt gør os attraktive for tilflyttere som alternativ til Hjørring, der relativt set får flest nye arbejdspladser, så forsvinder lærerstillingerne næsten lige så hurtigt som Munkebakkeskolens pedel kan nå at hive Dannebrog til vejrs. Nu er et vægtigt argument for at bo naturnært i Frederikshavn, hvor priserne er tålelige, og arbejde i f.eks. Hjørring og Ålborg for alvor forsvundet. Som far til børn på Munkebakkeskolen og som skolebestyrelsesmedlem, der taler for egen regning, er det en sort dag for Frederikshavn og for eleverne på de to skoler, som man skal huske på er erklæret uegnede som skoler af børne- og byggesagkyndige.