Aalborg

En spade er en spade – men ikke en ven

Hvornår har du sidst målt dit netværk, og kender du Bill Clinton?

NORDJYLLAND:En ven er en ven. En kollega er en kollega. Nej. Helt så simpelt, som en spade er en spade, er det nu ikke. Vi vægter nemlig alle sammen på en eller anden måde det samvær, vi har. Nogle bånd er simpelthen stærkere end andre, og det har ikke bare betydning i privatlivet – det har også betydning for vores arbejdsliv. Alle har glæde af et netværk. For hvem siger nej til socialt samvær, som betyder ny viden, indflydelse, job og magt. Samfundet er sådan set et stort netværk. Kender du Clinton? Dybest set handler teorien bag sociale netværk om den relation, som findes mellem mennesker. Men der findes mange såkaldte netværksteorier. En af dem handler om, at vi alle sammen kender hinanden i højest syvende led. Det giver tid til et lille tankeeksperiment. Jeg kender en, som kender statsministeren, og statsministeren kender Bill Clinton. Det vil sige, at jeg egentlig i tredje led kender USA's tidligere præsident. Dertil kan man så lægge et ekstra led, som er alle dem, jeg selv kender. De kender så via mig, hvis ikke ad andre veje, Bill Clinton i fjerde led. Spørgsmålet er så, om jeg også kender en kvinde, som bor i en lokal landsby i Zimbabwe. Ja, måske nogle gange i femte eller sjette led. En ven er måske i arbejde for en ulandsorganisation. Hvis han er udsendt, kender han måske kvinden. Det er så allerede i andet led. Men det kan også være med flere mellemstationer i organisation, hvis han arbejder i Danmark. Belysning af netværk Det er også derfor, at NORDJYSKE Medier ser nærmere på sociale netværk, som det hedder. Hvem kender hvem, og hvor godt kender folk hinanden. Det er en analyse, som kan bidrage med ny indsigt i, hvor godt medlemmerne af en bestyrelse kender hinanden. Eller hvad synes hver enkelt egentlig om de andre i bestyrelsen. I første omgang har NORDJYSKE Medier set på turismen i Nordjylland. Hvor godt er kendskabet mellem bestyrelsen i MidtNord Turisme og de to destinationsselskaber Toppen af Danmark og Region Aalborg Samarbejdet. Ligesom med ens bedste ven, kan man også regne sig frem til, hvem som har den største indflydelse i hver enkelt bestyrelse og overordnet for de tre bestyrelser.