Dokkedal

En spade til mosens venner

100 år gammel sprit-tørvespade er model for hædersmærke

- Den tørvespade, vi har valgt at bruge som model, er jo noget helt specielt for Lille Vildmose. Den kendes så vidt vi ved ikke andre steder fra, siger naturvejleder på Vildmose Gård, Torkild Lund. Vildmose-nålen er lavet i bronze som et lille smykke, og det er meningen, at den skal deles ud til mennesker, der på særlig vis har gjort sig fortjent til den for deres indsats i en eller anden sammenhæng i forbuindelse med Lille Vildmose. Det er Vildmoseforeningens bestyrelse, der står bag initiativet. - Den særlige model spade, vi taler om her, stammer fra 1904, da vildmosen oplevede et ganske særligt kapitel i sin historie: Det var dengang, der blev oprettet et Fransk-Tysk Spritkompagni med det formål at udvinde spiritus af spaghnum, fortæller Torkild Lund. - Det gik ikke så godt med forsøget. Det kostede adskillige millioner, og vist kunne det lade sig gøre at lave sprit af spaghnum. Der blev da også bygget en fabrik med stort maskineri og 100 mand i arbejde. Men det lykkedes dem vist aldrig at nå at fremstille mere sprit, end de selv kunne drikke, siger man. Torkild Lund fortæller, at spaden, i modsætning til brændevinsproduktionen, har holdt sig i området siden. - Den er lavet på Hammerværket i Godthaab som et fint stykke håndværk, en såkaldt speddespade med tråd. Der findes forskellige udgaver, men det er formentlig blot fordi den enkelte spade er tilpasset sin bruger i længde og vinkel på skaftet. Det er i det hele taget karakteristisk, at hverv egn har haft sin egen tørvespademodel. Det er en hel lille videnskab, sioger Torkild Lund. Spritfabrikken i Lille Vildmose lukkede i 1907 efter et tab på 1- 2 millioner. Spaden er allerede givet til en række mennesker. Folkene på Remisen i Dokkedal har fået den for deres meget store frivillige arbejde med at restaurere og genskabe mosebrugsværktøjerne. Der blev uddelt nogle på generalforsamlingen i Vildmoseforeningen - nemlig til borgmester Christian Schnoor, formand Lilian Svinth fra kunstnersammenslutningen Dunhammeren, og S.A. Nielsen, formand for Dansk Naturfredningsforenings nordjyske afdeling. Med bronzenålen følger også et dokument på tildelingen.