En spændende aften om fattigfolk på Øland

Nørresundby 15. februar 2005 05:00

ØLAND: Selv om Lokalhistorisk Sognegruppe på Øland havde ventet pænt fremmøde til foredraget på skolen med museumsleder Ketty Johansson, Nørresundby, måtte der alligevel hentes flere stole, for ikke færre end 56 var mødt frem. Ketty Johanssons emne var "Øland i 1800-tallet - livet for selvejerbønder og fattigfolk i sogneforstanderskabets første 50 år". Hun berettede om de særlige forhold, der rådede på Øland, dels fordi det var en ø, dels fordi herregården Oxholm og tidligere Ø Kloster havde stor indflydelse på mange områder. Således kom selveje for fæstebønder senere til Øland end til mange andre egne. Mennesker, der var afhængige af fattigvæsenet - gamle og syge og forældreløse børn - led oftest en kummerlig tilværelse, hvad enten de gik på omgang på sognets gårde eller boede i fattighuset. Mange triste beretninger dokumenterer de ubarmhjertige metoder, sogneforstanderskabet anvendte for at slippe billigst muligt fra sine forpligtelser. Fra ca. 1870 og frem begyndte almindelige mennesker at danne foreninger. Det fik afgørende betydning for demokratiet, og på Øland blev Arbejder- og Tyendeforeningen således til den senere Øland Sygekasse, som betalte opførelsen af et forsamlingshus til øboerne. Alle, uanset social status, fik stemmeret, og i andelsmejeriet talte nu "hoveder" og ikke "høveder". Ølands berømte guldring, der kan ses på Nationalmuseet, blev også berørt. Ketty Johansson fandt det morsomt, at der var direkte efterkommere af finderen til stede blandt tilhørerne. - Vi er meget glade for, at Ketty Johansson ville komme til Øland og lave en spændende aften ud fra nog et af det arkivmateriale, vi har. Måske kan vi gentage det en anden gang, siger Bente Kristensen fra Lokalhistorisk Sognegruppe Øland og opfordrer egnens beboere til fortsat at have arkivet i tankerne, før gamle billeder og papirer bliver smidt væk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...