En spændende skolevej

Seks mio. kr. er brugt på at sikre en sikker skolevej

HADSUND:Seks millioner kroner er der brugt på at sikre skolevejen til den nye skole i Hadsund. Der er tegnet, gravet, støbt, asfalteret og anlagt, men lakmusprøven finder sted efter juleferien, hvor det vil vise sig, om flere børn cykler i skole, sådan som politikerne gerne ser det. Borgmester Karl Christensen lovede således i forordet til den kommunale trafiksikkerhedsplan, at målet var at skabe tryghed, sådan at forældrene ville lade deres børn cykle i skole i stedet for at køre dem i bil. I planen hed det i øvrigt: Hvis cykeltransporten skal være et reelt alternativ til at køre i bil, kræver det, at stierne er af høj kvalitet. Det vil sige, at omvejskørslen er minimal, at de har fast belægning, god belysning, skiltning med videre. Og ikke mindst, at man undgår trafiksikkerhedsmæssige problemer de steder, hvor bil og cykeltrafik krydser hinanden. Om borgerne synes, at det seks millioner kroner dyre arbejde har ført til forhold, der lever op til det, vil givetvis afhænge af, hvor i skoledistriktet man bor. Det dyreste element, tunnellen under Alsvej, vil formentlig tilfredsstille de flestes krav til en sikker krydsning af den trafikerede vej. De springende punkter bliver, om den bliver til at passere i dårligt føre, og når mange cykler skal forbi på én gang. Heldigvis må man formode, at trafikken overvejende foregår i én retning ad gangen, selv om cykelstien gennem tunnellen er dobbeltrettet. Livsfarligt Mere tvivlsomt er det med den nye rundkørsel på Alsvej. NORDJYSKEs fotograf udbrød i hvert fald "Det er jo livsfarligt", da vores testkører fra cykelstien ville køre over Stadionvej. Overkørslen, der skal benyttes af cyklister fra Hadsund Syd og fiskerihavnskvarteret, skal ske lige dér, hvor bilerne drejer fra Alsvej for at køre til skolen. Spørgsmålene er, om en rød, hævet flade vil vise sig at være nok til at få bilisterne til at være opmærksomme, og om cyklisterne har tålmodighed til at vente, til der er fri passage. Der bliver ingen selvlysende skolepatrulje til at vise vejen! I øvrigt har cykelstien fra Østre Allé til rundkørslen endnu ikke fået belægning, men der er jo fortsat et par arbejdsdage, inden skolevejen skal tages i brug. Livsfarligt II Den første tid, som ingen kender længden af, bliver også med dét, som kommunens tekniske chef Per Alstrup kalder "smertensbarnet ved Doktorbakken". Spændende bliver det for en cyklist at holde dér en mørk vintermorgen og vente på en lejlighed til at smutte over den trafikerede vej - når de altså har kørt ad Vestergade, hvor bilisterne har det med at parkere ind over den hvide streg, der skiller kørebanen for hårde og bløde trafikanter, og når de har undgået højresvingende biler ved lyskrydset. Fra kommunalt hold håber og sigter man på, at Vestergade-problematikken løses i forbindelse med gennemførelsen af "Havneplanen", men som det blandt andet har været anført i læserbreve i NORDJYSKE, så løber Vestergade-problematikken helt til og fra byskiltet. Med hensyn til Doktorbakken, så håber man på Nordjyllands Amt, der i sin slutspurt som trafikentreprenør har planer om at anlægge en rundkørsel både dér og ved Randersvej. Ok til Visborg Men hensyn til skolevejen fra Visborg, så skal den forløbe ad den eksisterende cykelsti. Den kommunale projektkoordinator Eyvind Hjulmand rapporterer vejen færdig med heller og hævede flader, og siger, at der blot mangler "noget malerarbejde". - Det er uvæsentlige ting, men forældrene må lige lirke deres børn over første gang, siger han og fortæller, at der på mandag etableres et 50 meter langt hegn langs Alsvej, sådan at forældre ikke fristes til at sætte deres børn af dér, og at børn ikke fristes til at krydse vejen til fods. - Er hegnet ikke langt nok, så forlænger vi det, siger Eyvind Hjulmand. Parkering i det fri Inde på skoleområdet kan eleverne enten parkere ved hovedindgangen eller køre ad en grussti langs den nordlige side af skolen. I alt 280 cykelstativer bliver der stillet op, men det er ikke udtryk for, at man ikke tror på flere cyklister. Eyvind Hjulmand siger, at erfaringerne fra skolerne på Tempovej siger, at børnene hellere vil parkere deres cykler på støttebenet end sætte dem i stativ. Cykelskur er ikke en mulighed, sådan et bliver der nemlig ikke etableret. Lyst og sikkert Eyvind Hjulmand synes i øvrigt, at trafikarbejdet er forløbet fornuftigt, og han glæder sig over, at både politiet, skolebestyrelsen og den amtslige trafikkonsulent vedrørende skoler har sagt god for de valgte løsninger. - Teknisk set er skolevejen farbar - og sikker, men der mangler nogle detaljer, som malerarbejde, beplantning og anvisningstavler, sammenfatter han og fremhæver, at der er lys på hele stianlægget - og at stiforløbet fra Holt-kvarteret er bragt i orden med hævede flader, hvor bilveje skal passeres.