Bonderup

En spændende sogneaften i og om Haverslev

Der er lagt op til en aften med masser af gode historier, når den lokalhistoriske sognegruppe inviterer egnens befolkning til møde i Haverslev Forsamlingshus torsdag 23. oktober.

Haverslev Havn var tidligere udskibningssted for lokale råvarer, såsom kartofler fra Haverslev Vestergaard. Dette og andet om havnen bliver belyst på den lokalhistoriske sogneaften torsdag 23. oktober. Arkivfoto.

Haverslev Havn var tidligere udskibningssted for lokale råvarer, såsom kartofler fra Haverslev Vestergaard. Dette og andet om havnen bliver belyst på den lokalhistoriske sogneaften torsdag 23. oktober. Arkivfoto.

Haverslev-gruppen har to gange tidligere holdt et sådant arrangement, begge gange med stor succes og helt op til 120 deltagere. Første gang var der fokus på stationsbyen Bonderup, hvorefter fulgte en aften om gårde, huse og slægter i det gamle Holmsø. - Denne gang drejer det sig om Haverslev by og området ud mod fjorden, kaldet Søndervang, beretter sognegruppeleder Agnes Buhl. Flere gode fortællere med opvækst i sognet har lovet at medvirke. I Haverslev, med det idylliske gadekær som centrum for landsbyens huse, var der langt op i 1900-tallet et livligt nærings- og foreningsliv til trods for, at stationsbyen med alle dens funktioner lå blot få kilometer borte. Således kan Agnes Buhl udpege mindst tre adresser, hvorfra der har været drevet købmandshandel i Haverslev. Ligeledes var der helt op i nyere tid bageri, og byen havde også to smedeværksteder foruden flere andre håndværksvirksomheder. Desuden har der sandsynligvis været en tømmerhandel, som forsynede egnens mange håndværkere og sikkert har fået sine leverancer af træ via den nærliggende Haverslev Havn. Havnen var samtidig udskibningssted for lokale råvarer, såsom kartofler fra Haverslev Vestergaard. Gården blev drevet af den initiativrige Jens Møller, som var en af mændene bag opfindelsen af lokalt produceret kartoffeloptager. Skolen med dens skiftende ledere - heriblandt den kendte lærer Rønø - var sammen med forsamlingshuset byens kulturelle centrum. Ligeledes spillede præstegården dengang en vigtig rolle i sognets liv. - Alt dette og meget mere er i spil ved den lokalhistoriske aften, hvortil alle - også udensogns - er meget velkomne, understreger Agnes Buhl. Sognegruppen opfordrer deltagerne til at finde gamle billeder frem og tage dem med. Og, hvis det er muligt, meget gerne aflevere dem til Agnes Buhl på forhånd.