Lokalpolitik

En stærk industri er afgørende for udvikling og velfærd

Det er i industriens eksportvirksomheder, at grundlaget for dansk velstand og velfærd skabes, hvilket understreges af, at omkring 40 pct. af Danmarks eksport er industrieksport.

Hvis ikke vi sikrer ordentlige vilkår for industrien, kommer det til at koste Danmark dyrt. Industriens virksomheder stod i 2007 for 22 pct. af al dansk produktion og 14 pct. af alle arbejdspladser i Danmark. Men desværre har flere og flere kommuner de senere år omdannet gamle industriområder til boligområder. Havne, godsbanearealer og fabrikshaller er enten blevet revet ned eller omdannet til parker, cafeliv, butikker og attraktive boliger med havudsigt. Og det sker netop, hvor havnevirksomheder er højt prioriteret i regeringens egen infrastrukturkommission som omdrejningspunkt for godstransport til og fra udlandet. Regeringen ønsker blandt andet af klimahensyn, at søtransporten skal dække en større del af godstransporten. Det siger sig selv, at det er svært at få de ønsker opfyldt og få fragtet en større del af godsmængden fra de danske havne, hvis den bliver fyldt op med caféer og beboelse. Derfor kan det kun være i politikernes interesse at sikre overensstemmelse mellem beslutningerne i kommunalbestyrelserne og Folketinget. I snævert lokalpolitisk perspektiv kan det muligvis give mening: Boliger giver skatteborgere. Jo dyrere boliger, desto højere indkomster og dermed flere skatteindtægter til kommunekassen. Men set i et bredere samfundsperspektiv er det en kortsigtet og fejlagtig strategi, og det er dybt problematisk, at vores lokalpolitikere udviser så lille forståelse for erhvervslivets og dermed samfundets interesser. Seneste eksempel er fra Fredericia, hvor byrådet pludselig har opsagt lejekontrakten med det lokale skibsværft. Lokalpolitikerne vil hellere have luksusboliger på havnen, og det kan man ikke, hvis der er et støjende værft ved siden af, er byrådets ræsonnement. Værftet – der er en sund virksomhed, som direkte skaber arbejde til mere end 400 mennesker på værftet og dobbelt så mange hos underleverandørerne – er nu tvunget til at lukke, og dermed mister trekantområdet gode arbejdspladser, som skaber vækst og fremgang i den lokale beskæftigelse. Historien om Fredericia Værft er desværre langtfra enestående. Vi ser billedet gentaget landet over. Det er bekymrende, at kommunernes snævre fokus på lokale egeninteresser i flere tilfælde spænder ben for samfundsmæssige interesser i økonomisk vækst og fremgang i indtjening og beskæftigelse. Også for kommunerne under et er der tale om en alvorlig situation. Beslutninger som den, der er truffet i Fredericia, vil utvivlsomt sætte gang i overvejelserne, om kommunerne fortsat skal have ansvaret for den lokale planlægning, når de i den grad udviser manglende forståelse for den samlede indsats, der sikrer indtjeningen til bl.a. at opretholde vores velfærdssamfund. Dansk økonomi har brug for, at kommunerne skifter kurs. Naturligvis skal kommunerne sikre ordentlige boliger og gode rekreative muligheder for borgerne i kultur- og fritidslivet, men det skal ske i respekt for almindelige menneskers arbejdspladser. Det snævre kommunale fokus kun på egne borgeres fritidsliv skal forandres til en samlet forståelse af alle vigtige samfundsfunktioners sameksistens. Til gavn både for den enkelte og for samfundet.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk