EMNER

En stærk spiller

Når vi 7. juni vælger medlemmer til Europa-Parlamentet, er det et valg til et parlament,

EU-PARLAMENT:Når vi 7. juni vælger medlemmer til Europa-Parlamentet, er det et valg til et parlament, hvor magt og beføjelser har været støt stigende gennem en 50 år lang historie. Europa-Parlamentet er således på ingen måde det Mickey Mouse-parlamentet, som det meget lidt flatterende er blevet omtalt som. I dag har Europa-Parlamentet 785 medlemmer valgt fra 27 lande mod 142 medlemmer fra 6 lande, da parlamentet, eller rettede Forsamlingen, blev oprettet i 1958. På trods af, at man er gået fra 4 officielle arbejdssprog til 23, har parlamentet beføjelser og kompetencer udviklet sig fra at være en ren snakkeklub til en real aktør i forbindelse med lovgivningsprocessen i Den Europæiske Union. Europa-Parlamentet godkender i dag EU's budget og er medlovgiver på en række områder. Det Indre marked, EU's visioner og planer indenfor energi og klimaændringer er gode eksempler på, hvor parlamentet har bidraget væsentligt til udformningen af EU's lovgivning. Bliver Lissabon-traktaten en realitet til efteråret, vil parlamentet tage endnu et tigerspring i forhold til kompetence og beføjelser. Hovedreglen bliver herefter, at Europa-Parlamentet bliver medlovgiver på næsten al EU lovgivning. En vigtig opgave for partier og kandidater bliver derfor at sikre, at så mange som muligt stemmer ved parlamentsvalget. Jeg synes det ville være ærgerligt for vores demokratiske proces og tradition, hvis det næste parlament vælges med et mindretal af EU-borgerne. Et parlament, der aldrig i historien har stået stærkere.