En stille stund før aftensmaden

Gudstjeneste efter fyraften gi"r luft til resten af dagen

HJØRRING:Hvis det ikke havde været for de fire vordende konfirmandknægte, havde der været helt stille i Sct. Olai Kirke onsdag eftermiddag, hvor sognepræst Ingeborg Asschenfeldt stod for en såkaldt fyraftensgudstjeneste. Men de var der, knægtene, og dermed fik resten af de tilstedeværende ikke det fulde udbytte af det lille åndehul i hverdagens travlhed, som gudstjenesten ellers var ment som. Raslen af poser med chips og en konstant skubben og fnisen dannede et støjtæppe, der lagde sig under kirkeorgelets brusen, præstens korte prædiken og stemningen i øvrigt. For vel var meningen med gudstjenesten, at de tilstedeværende skulle have en lille opladning til resten af dagen, men de unge knægte var mere end opladte i forvejen, og de havde helt tydeligt et overskud af livsglæde, der måtte ud. Og selv om de lige så tydeligt var klar over, at de jo nok burde være stille, var det dem altså ikke muligt, hvilket de øvrige kirkegængere så måtte acceptere - når nu præsten gjorde det. Og så fik de jo et kryds for tilstedeværelsen og sparede samtidig en halv time, idet en fyraftensgudstjeneste kun er halvt så lang som en almindelig gudstjeneste om søndagen. Det bør i denne forbindelse tilføjes, at de fire piger, som ligeledes var tilstede i forbindelse med deres konfirmationsforberedelse, artede sig efter de almindelige regler for adfærd i en dansk kirke. En stille ringen Fyraftensgudstjenesten blev kl. 16 indledt af kirketjener Christian Rømer Nielsen, som med kirkeklokkens sprøde ringen fortalte, at solen nu havde forladt Hjørring for en stund. Med solens forsvinden indledte organist Irene Ejlertsen gudstjenesten på kirkens orgel, som sendte sine toner ned over de otte unge og seks voksne, der havde indfundet sig. Den første salme, "Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig" af Grundtvig anno 1836, blev brummet igennem af de få tilstedværende, hvorefter Ingeborg Asschenfeldt tog over med sin prædiken om kirken som Guds hus og fællesrummet for de kristne menigheder. Herefter kom organisten igen på banen med Buxtehudes "Vater, under im Himmelreich", som sendte de få kirkegængeres mentale habitus ned i et fredfyldt leje, der lå fjernt fra den stressede arbejdsplads og de ventende indkøb, som også lige skulle nås, inden butikkerne lukkede. Og da den meditative musik "Sig månen langsomt hæver" af komponisten Jesper Madsen blev spillet, var afslapningen fuldendt. Her kom der virkelig ro på psyken. Et åndehul - Disse fyraftensgudstjenester er henvendt til mennesker, som af en eller anden grund ikke har mulighed eller lyst til at komme i kirken søndag formiddag. Et lille ekstra åndehul, siger Ingeborg Asschenfeldt, som dog selv foretrækker gudstjenesten søndag formiddag. - Søndag er opstandelsesdagen med bestemte læsninger og prædikener, og det er der en utrolig stor charme i. Kirkeåret kan nærmest betegnes som et hjul, der kører skævt på resten af året, siger hun. Men hvor præsterne er underlagt bestemte tekster som udgangspunkt om søndagen, er der frit slag på hverdage. Her kan præsten selv bestemme indholdet af sin prædiken efter personligt temperament og indstilling. Indholdet af fyraftensgudstjenesterne i Hjørring er dog mere musik og stemning end prædiken. Nøgleordet er ro og fred uden alt for mange budskaber, som skal fordøjes, og det var da også netop hvad kirkegængerne denne onsdag var udsat for. Og hvor arbejdet, pligterne og antydningen af stress gnavede i baghovedet på nærværende skribent, da han gik ind i Sct. Olai Kirke lidt før kl. 16, var der aldeles fredfyldt, da han gik ud. Her havde mørket sænket sig over byen, og gadelygterne var blevet tændt - ligesom projektørerne, der oplyser Sct. Olai Kirke, havde fået blus på. Den kom helt automatisk, den lille pause, hvor både kirken og Sct. Olai Plads i den kunstige belysning blev beundret, mens der blev trukket nogle dybe, fredfyldte åndedrag. For hvor var verden dog fredfyldt, og hvor var der smukt - tænk, at det slet ikke var til at se før gudstjenesten. Og de larmende knægte, ja, de blev jo tilgivet. Det er svært at være irriteret, når man samtidig er aldeles fredfyldt indvendigt. Der er fyraftensgudstjeneste igen på onsdag, 22. januar, kl. 16 i Sct. Catharinæ Kirke, hvor præst Knud Erik Nielsen prædker.