Frederikshavn

En "stinker" fra fortiden

Tømmingssagen dukker op igen

FREDERIKSHAVN:Under stor ståhej og trods mange protester indførte Frederikshavn Kommune for få år siden en tvungen tømningsordning for septic-tanke. Sommerhusejere, som i forvejen havde en velfungerende aftale med et kloakfirma, rasede over, at kommunen ikke bare dikterede hyppigheden af tømninger, men også ville monopolisere tømningen til kloakfirmaet Stæten i Frederikshavn Det endte med en blød landing, som indebar, at ejere af sommerhuse og helårsboliger, som allerede havde kontrakt med andre kloakfirmaer, midlertidigt kunne fortsætte hos disse. Forsyningsselskabet Spildevand A/S forlængede i foråret aftalen med Stæten til udgangen af 2012, og nu har selskabsbestyrelsen besluttet, at husejere, der benytter en anden entreprenør, også kan fortsætte disse aftaler. Foreløbig til udgangen af 2012. Det drejer sig om 272 adresser. Ejerne skal dog selv rette henvendelse til Forsyningen og dokumentere, at tanken nu også er blevet tømt af en anden entreprenør. I modsat fald risikerer de en regning fra Forsyningen for forgæves kørsel.