Børnepasning

En større Myretue i Valsgaard

Men forældrene foretrækker en ny kvarters-børnehave som aflastning

VALSGAARD:Børnehaven Myretuen i Valsgaard kommer i endnu højere grad til at leve op til sit navn. Efter alt at dømme foretrækker Arden Byråd nemlig en storbørnehave med plads til 100 børn frem for to mindre børnehaver i Valsgaard. Bygges skal der under alle omstændigheder. Men et stort byrådsflertal vil lette børnepresset mod Myretuen ved at udbygge med en fjerde stue. Det vil ikke ske uden sværdslag. Byrådsmedlem Niels Erik Poulsen (V) stiller nemlig et ændringsforslag til budgettet, der går ud på at bygge en mindre børnehave i nybyggerkvarteret Skovbo Allé og Frisdals Allé. En løsning, forældrene varmt støttede på et møde forleden med Myretuens forældrebestyrelse som vært. Med deres underskrift støtter 236 borgere i Valsgaard kravet om to børnehaver. Uoverskuelig Forældrene bryder sig ikke om en stor-børnehave, som de finder for uoverskuelig for børnene. Ved at udvide Myretuen afskærer man sig i overskuelig fremtid fra muligheden for at bygge en kvarters-børnehave. Selv hvis børnetallet i Valsgaard vokser mere end forventet. Det påpeger Ingjerd Hansen, som er formand for forældrebestyrelsen i Myretuen. Ingen forældre talte på mødet til gunst for en storbørnehave. Men den løsning frister til gengæld politikere med sparekniven for struben. Ikke kun fordi stordrift er beregnet til at være mindst 350.000 kroner billigere om året end at drive to små institutioner. Men også fordi, en udvidelse af Myretuen samtidig løser problemet med for få toiletter til børnene og for trangt et personalerum. Begge løsninger koster 2,5 millioner kroner i byggeomkostninger. Men politikerne føler, de får mest for pengene ved at udvide Myretuen. Tilmed føler byrådsflertallet sig ikke overbevist om, at bosætningen i Valsgaard i længden kan bære to institutioner. - Det er jo ikke givet, at tilflytterne vil være lutter børnafamilier. Og i årets første ni måneder er det kun født 10 børn i Valsgaard, hvor vi på årsbasis plejer at have en snes nyfødte i byen, påpeger Ib Henriksen (UP), næstformand i økonomiudvalget. Tvivl om børnetal Udvalget anbefaler den udgang på sagen, byrådet fik talt sig til rette om på et budgetseminar 26. september. Nemlig at udbygge Myretuen. - Vi måtte for et års tid siden lukke den lille børnehave, Regnbuen, i Arden. Den situation skulle vi nødig havne i en gang til. Så hellere risikere at stå med en stor børnehave, hvor vi ikke kan fylde alle pladserne. Det får børnene gavn af i form af lidt mere plads at boltre sig på, tilføjer Ib Henriksen. Den holdning deler Niels Erik Poulsen (V) ikke. - Selvfølgelig kan Myretuen udvides til 90-100 børn, men som tidligere bruger gennem 12 år synes jeg, det bliver alt for stort og uoverskueligt for børnehavebørnene, som skrev han i et indlæg i NORDJYSKE. Og Ingjerd Hansen er enig. - Amerikanske undersøgelser viser, at det nære fællesskab er sværere at skabe i grupper med mere end 70 mennesker, fordi det kniber med at sætte ansigt på alle. Og det gælder både store og små. Det vil stresse børnene at skulle være sammen med op mod 100 andre børn- eksempelvis på legepladsen Regnskaber bør ikke kun gøres op i kroner og øre, men handler også om værdier, mener formanden for forældrebestyrelsen. Og så er både forældre og forslagsstiller Niels Erik Poulsen enige om, at en nyopført institution vil være det helt rigtige signal at sende til familier, der overvejer at bosætte sig i Valsgaard.